Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

27 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
11 Veps Biblical texts (translated) Melevan matk om varaidmatoi
 1. 14 Ala polge jumalatomiden tele,
  ala kävele pahoil jäl’gil.
12 Veps New written Veps
New-writing language Mikš tähthile tarbiž maha?
 1. Lujas aigoiš homendesel kaks’ akad, kaks’ lüpsajadravaz da nor’, – kan’gad jaugoiš, fufaikad päl, sured paikad päs läksiba tele i astuiba živattanhannoks.
13 Veps New written Veps
New-writing language Min polhe pajatab minun heng?
 1. Voib sanuda, miše molembad kucuiba mindai necile tele.
14 Veps New written Veps
New-writing language Min polhe pajatab minun heng?
 1. Voib sanuda, miše molembad kucuiba mindai necile tele.
15 Veps New written Veps
New-writing language Miš holdub vepsläine norišt?
 1. Kacmata pahaze sähä vastusele tuliba äjad mehed: üläopenikad, opendajad, tele- da radioradnikad, kaik ned nored ristitud, ked holduba hengel vepsän rahvahas.
 1. Vastusen aigan kaik änestim i ühtel melel valičim delegatoikš mugoižed ristitud: Anna Anhimova, “Vepsän vezad”- norišton organizacijan pämez’; Maria Ijudina, Karjalan rahvahaližen tele- da radiotoimišton radnik da Al’ona Jegorova, Petroskoin universitetan 3.
16 Veps Biblical texts (translated) Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed
 1. 10 Ken vedäb pahale tele oiktoid,
  se iče lankteb ičeze haudha,
  a oiktad saba hüväd.
17 Veps New written Veps
New-writing language Nevest-hir’
 1. Päzuiba hebod tele, azotihe.
18 Veps New written Veps
New-writing language Otam kameran da lähtem tijale!
 1. Vepsläižed tele- da lehtmehed, voib sanuda, oma ühthine sebr.
19 Veps New written Veps
New-writing language Parm da kozad
 1. Kut kulištiba kozad, miše parm lendab niiden päl, eskai hüppäten joksiba, üliči aidas hüppiba i tele joksiba!
20 Veps Biblical texts (translated) Pidembad muštatišed elon erazvuiččiš azjoiš
 1. 19 Kundle, pogaižem, da ole melev,
  oigenda südäin oiktale tele.