Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

229 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
21 Veps Central Western Veps
Tales Ende eliba kuumen vellesed
(Жили-были три брата)
 1. Anda selgäs särmän da perskes präskän ka, ed anda...
22 Veps Dialectal texts EZI
(перед, передняя часть)
 1. ala sanu ezile, ed ole endustai
23 Veps New written Veps
New-writing language Ezmäižed haškud surehe literaturan miruhu
 1. Küzundahakut el’geta, pidab-ik minei kirjutadaekspertad sanuiba muga: ku sinä void ei kirjutadaala kirjuta, ku ed voi ei kirjutadakirjuta!
24 Veps Biblical texts (translated) Farisei i grähkhine naine
(Farisei i grähkhine naine)
 1. Konz tulin sinun kodihe, sinä ed andand vet jaugoid pestes, no hän kastoi minun jaugad kündlil i kuivazi ičeze hibusil.
 1. 45Sinä ed tervehtand mindai, konz minä tulin, no hän tervehteli minun jaugad siš aigaspäi, kut minä tänna tulin.
 1. 46Sinä ed voidand minun päd pühävoil, a hän voidi minun jaugad čomahajuižel voil.
25 Veps Central Eastern Veps
Tales G'agi-baba i lapsed
(Баба-яга и дети)
 1. Nu ed mahta, ka ištte sina prihäine.
 1. Ed mahta, ka tari ozutada.
26 Veps New written Veps
New-writing language Goiša-hatar
 1. Muga čokeidaned libu!
27 Veps Dialectal texts HÄMÄRAINE
(сумерки)
 1. mecas pidab herkhil olda sügüzel, hämäraine höpsahtab, ed ehti homaita-ki
28 Veps Dialectal texts HENG
(душа)
 1. näge, veraz ristit, a pahad hänen polhe ed sanu, henged ei
29 Veps Dialectal texts HERK
(чуткий)
 1. mecas pidab herkhil olda sügüzel, hämäräine höpsahtab, ed ehti homaita-ki
30 Veps New written Veps
New-writing language Igän elä, igän opete!
 1. Pidab-ik opeta ezitatoiden kel’t, ku ed pagiže sil paksus?