Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

229 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
31 Veps Biblical texts (translated) Iisus endustab, miše openikad hül’gäidaba händast
(Iisus endustab, miše openikad hül’gäidaba händast)

  1. 30Iisus sanui hänele: «Todeks sanun sinei: tämbei, necil öl, edel sidä, konz kukoi kahtišti launub, sinä koumašti sanud, miše ed tunde mindai
32 Veps Biblical texts (translated) Iisus endustab, miše openikad jätaba händast
(Iisus endustab, miše openikad jätaba händast)

  1. 34Iisus sanui: «Todeks sanun sinei: necil öl, edel sidä, konz kukoi launuškandeb, sinä koumašti sanud, miše ed tunde mindai
33 Veps Biblical texts (translated) Iisus endustab, miše Petr hül’gaidab händast

  1. 34No Iisus sanui: «Minä sanun sinei, Petr: ei ehti kukoi launda tämbei, kut sinä koumašti sanud, miše ed tunde mindai
34 Veps Biblical texts (translated) Iisus i Nikodim
  1. Sinä kuled sen än’t, no ed teda, kuspäi se puhub i kuna se puhub.
35 Veps Biblical texts (translated) Iisus i Petr
  1. No konz vanhtud, sinä libutad käded, i toine vöstab i veb sindai, kuna ed tahtoi
36 Veps Biblical texts (translated) Iisus käveleb vetme
(Iisus käveleb vetme)
  1. mikš ed uskond
37 Veps Biblical texts (translated) Iisus Nevondkundan edes
(Iisus Nevondkundan edes)
  1. 60Siloi ülembaine pap libui, mäni keskele i küzui Iisusal: «Mikš sinä ed sanu nimidä heile vastha?
38 Veps Biblical texts (translated) Iisus Nevondkundan edes
(Iisus Nevondkundan edes)
  1. 62Siloi ülembaine pap libui jaugoile i küzui Iisusal: «Mikš sinä ed sanu nimidä heile vastha?
39 Veps Biblical texts (translated) Iisus om vägestanu mirun
  1. 29Openikad sanuiba: «Nügüd’ sinä pagižed kohtha, enambad ed sanu ozoitezstarinoid.
40 Veps Biblical texts (translated) Iisus pagižeb ezmäižen kerdan ičeze surman polhe
(Iisus pagižeb ezmäižen kerdan ičeze surman polhe)
  1. Sinä ed meleta kut Jumal, a meletad kut mez’