Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

30 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language ”Vepsän vezad”-sebran Pikkujoulu
 1. Voden lopus kafedran suomen kelen opendajad paksus pidäba Pikkujoulu-praznikad, s ikš ku Suomes ristitud vasttaba Raštvoid 25.
2 Veps New written Veps
New-writing language Čoma vepsän ma. Pondal
 1. Äjad pidäba živatoid da kaik eläjad radaba mal.
3 Veps New written Veps
New-writing language Eläb vezi
 1. Kacuhtiba naižed paremba da nägištiba, miše jänišiden sel’gil ištuba pened mehed da pidäba astjaižed käziš.
4 Veps New written Veps
New-writing language ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. Suremb grupp vepsläižišpäi tezi, miše om mugoižid mehid vai institutoid, ked pidäba hol’t vepsän keles.
 1. nimitiba paksus nenid-žo mehid i institutoid, miččid iče vepsläižed pidäba tärktembin.
 1. Karjalan- i vepsänkeližed lehtesed pidäba kosketusid lugijoidenke.
5 Veps New written Veps
New-writing language Heimpäiväd Estinmal
 1. Pidäba vastust kodikelen kaičendas lapsiden kazvatajad, voiba vajehtada situacijad.
6 Veps Biblical texts (translated) Iisus i Zevedejan poigad
(Iisus i Zevedejan poigad)

 1. 42No Iisus kucui heid kaikid ičezennoks i sanui: « tedat, miše ned, ked oma pämehen ištmel, oma rahvahiden ižandad, i maiden ülembaižed mehed pidäba rahvahid ičeze valdan al.
7 Veps Biblical texts (translated) Iisus i Zevedejan poigad
(Iisus i Zevedejan poigad)

 1. 25No Iisus kucui heid ičezennoks i sanui: « tedat, miše valdanpidäjad oma rahvahan ižandad, i maiden ülembaižed mehed pidäba rahvahan ičeze valdan al.
8 Veps New written Veps
New-writing language Kalarandal kala vändab
 1. Ved’ amuižiš aigoišpäi vepsläižed pidäba sures arvos londusen ižandoid.
9 Veps New written Veps
New-writing language Karjalaine ”Kruuga” ühtenzoiti rahvast
 1. Ristitud pidäba toine tošt kädes i tegeba figuroid, miččid meletab kargun vedäi.
10 Veps Biblical texts (translated) Ken om vanhemb?
(Ken om vanhemb?)
 1. 25Siloi Iisus sanui heile: «Kunigahad oma ičeze rahvahan ižandad, i mehid, kudambad pidäba rahvast valdan al, kuctas hüväntegijoikš.