Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

47 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language Aigad tusttuda ei ole
 1. Om sel’ged, miše kodiš ei ole äi tühjad sijad i pen’ honuznece ei ole sportzal, no eskai mugoižiš oloiš voib hüvin sportata da pidäda ičeze hibjad hüväs formas.
 1. Konz völ, ku ei karantinan aigan pidäda kodiš mastar’-klassoid da opeta ičemoi lapsid paštmaha magukahid vepsläižid pirgoid.
2 Veps Dialectal texts BOHATUZ. GOL’L’UZ’. Vepsläižed muštatišed
(БОГАТСТВО. БЕДНОСТЬ. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Ei sa den’goid sandal sada, pidab pidändal pidäda.
3 Veps New written Veps
New-writing language Čičiliuškutätüteatrale – 10 vot!
 1. Se ozutab kaikile hüvän ozutesenkut tarbiž pidäda hol’t ičeze kel’es da kul’turas.
4 Veps New written Veps
New-writing language Elonpu-praznikal Päžjärv’-külä vastsi surid adivoid
 1. Karjalan valdkund ozuti, miše se om vaumiž tulda abuhu, se om vaumiž pidäda paginad, jagadas radmahtištol.
5 Veps New written Veps
New-writing language Goiša-hatar
 1. Sur’ oli ak, käziš Goišale oli midä pidäda i öl jokseta-ki ka oli kedame!
 1. A sid’ Ogroi libestui, laihaine uk ei voind händast pidäda, i Ogroi langez’, kibedas iški pän.
6 Veps Dialectal texts HAMBAZ
(зуб)
 1. pidäda hambhad (hambhid)
7 Veps Dialectal texts HIBJ
(тело)
 1. pidäda hibj
8 Veps Dialectal texts HIL’
(уголь)
 1. pidäda hil’t šižläs
9 Veps Dialectal texts HOL’
(забота)
 1. pidäda hol’t
10 Veps Dialectal texts JAUG
(нога)
 1. pidäda jaugoiš