Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

1 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language Hätken eläškab Karjala uniš...
  1. Lugin Karjalan Kelen Sebran internet-lehtpolel mugoižid sanoid: ”Kanzu ilmai kieldy on kanzu ilmai syväindy ” (”Rahvaz keleta om kuti rahvaz südäimeta”).
  1. Ken voiži elädä ilma südäimeta?