Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

76 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language ”Pajokeraižele” täudui viž vot!
 1. Necil-ki kerdal zal oli täuz’ ristituid.
2 Veps New written Veps
New-writing language 30 vot radam rahvahan hüvüdeks
 1. päiväl Rahvahaližen kul’turkeskusen zal oli täuz’ adivoid.
3 Veps New written Veps
New-writing language Adivod Suomespäi vepsän mal
 1. Nece voz’ muite-ki oli täuz’ azjtegoil školal: Pajokerainefestival’, konferencijad da praznikad.
4 Veps Biblical texts (translated) Angel endustab Joan Valatajan sündundan
(Angel endustab Joan Valatajan sündundan)
 1. Jo maman kohtus hän linneb täuz’ Pühäd Henged.
5 Veps New written Veps
New-writing language Čoma kezalebu
 1. Kaikutte päiv oli täuz’ erazvuiččid tegoid.
6 Veps New written Veps
New-writing language Čoma lahj vepsläižiden täht
 1. päiväl tal’vkud, zal oli täuz’ kacujid.
7 Veps New written Veps
New-writing language Edes om völ äi radod
 1. Projekt tuli lujas melentartuižeks i oli täuz’ erazvuiččid azjtegoid, miččed oli oigetud vepsän kelen kehitoitusehe, pohjoižpaginan da rahvahan kul’turan kaičendaha.
8 Veps New written Veps
New-writing language El’getoi Peša (Sarn)
 1. Zavodiba eläda hubin: lapsid om täuz’ pert’, üks’ söb enamb tošt, a ližad niišpäi om vähemb, mi holid.
9 Veps Biblical texts (translated) Elokaz mez’ i Lazar’
(Elokaz mez’ i Lazar’)
 1. 20No hänen verajanno venui gol’l’ Lazar’ täuz’ paiškid.
10 Veps New written Veps
New-writing language Elonpu-praznikal Päžjärv’-külä vastsi surid adivoid
 1. Suim ei olend täuz’
  da aktivistoiden täht Päžjärven kul’turpertiš oli tehtud suim.
 1. Om lujas žal’, no suim ei olend täuz’, sikš ku sinna ei tulnugoi ni Vologdan man gubernatoran varapämez’, ni Babajevon rajonan pämez’, ni Päžjärven külän emäg.