Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

5 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 5 Todesine todištai ei kelasta,
  a kelaz todištai pagižeb äjan tühjad.
 1. 25 Oiged todištai päzutab pahaspäi mehen hengen,
  a vär todištai saneleb äi tühjad.
2 Veps Biblical texts (translated) Jumalatomid kükstas
 1. 28 Vär todištai putub kadogehe,
  a oiged, ken sanub, midä vaiše iče tedab, kaiken sanuškab.
3 Veps Biblical texts (translated) Nevondad da opendused
 1. 16 Täs om kuz’, mittušt ei navedi Ižand,
  kut seičemed-ki, mitte om hänele vastmel’he:
  17 ülendelijad sil’mäd, kelaz kel’,
  käded, miččed vodataba oiktoiden vert,
  18 südäin, mitte tagob pahoid himoid,
  jaugad, miččed rigehtiba pahoile radoile,
  19 kelaz todištai, kudamb pagižeb tühjad
  da semendab ridoid velliden keskes.
4 Veps Biblical texts (translated) Opendused rahvahale
 1. 5 Vär todištai ei opendamata,
  a ken kelastab, ei päzu pahaspäi.
 1. 9 Vär todištai ei opendamata,
  a ken kelastab, ei päzu grähkišpäi.
 1. 28 Vär todištai näritab sudad,
  jumalatoi laindab värhut.
5 Veps Biblical texts (translated) Toden sanad eläba igän
 1. 17 Ken sanub sen, midä tedab, se sanub tot,
  a vär todištai kelastab.