Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

6 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps Biblical texts (translated) Iisus tüništoitab järven
(Iisus tüništoitab järven)
 1. Sid’ hän nouzi i kel’di tulleid i lainhid, i tegihe lujas tün’.
2 Veps Biblical texts (translated) Iisus tüništoitab torokan
(Iisus tüništoitab torokan)
 1. Iisus nouzi, kel’di tulleid i lainhid.
3 Veps Biblical texts (translated) Iisus tüništoitab torokan
(Iisus tüništoitab torokan)

 1. 39Siloi hän libui, kel’di tulleid i käski järvele: «Tüništu, tule hilläks
4 Veps Biblical texts (translated) Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed
 1. 15 Lopmatoi tipputand vihmpäivän
  da ridlii ak om se-žo üks’:
  16 ken tahtoib händast peitta,
  se tahtoib peitta tulleid vai voišked kädes, mi nägub sid’-žo.
5 Veps New written Veps
New-writing language Oiged sän endustuz
 1. Ku ümbri kudmaižes nägub erimujuižid läipid vai päiväine nouzman da laskendan aigan om käbed, varastadas kovad tulleid.
6 Veps New written Veps
New-writing language Tühjmeline Peikko (suomalaine sarn)
 1. ihastui Peikko, a iče pästi vilud tulleid da pakašt.
 1. Peikko heiti tulleid, heiti pakašt.