Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

6 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Elä kiänny šelin kontiešta
 1. Vet on niitä muitaki varattavie meččäelukkoja, esimerkiksi, hirvi.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Kalevalan šalaisuot avauvutah leikissä
 1. Koululaisien piti arvata arvotukšet ta šanarissikkö, “paistuakalittoja, yrittyä “šuaha kiinihirvi, palmikoija tukkie, šoittua kantelella ta “takuoŠampo-melliččä.
3 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Mesikämmen käpperöin’i
 1. Šiel on siula hirvi hirtetty,
  Jalopetra jakšettu.
4 Karelian Proper Vychetaibola
Dialectal texts Šattu ilman pyššyö
 1. poikeš sinne hirvi, mie smiet’in, jotta tulouko tuo nyt käsin n’i ei.
5 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Šattuu šitä kaikkie
 1. Kerran aššun šyyšhuomenekšella aikaseh kapulašiltua šuošta poikki, a ieššä tiellä hirvi šeisou.
 1. Jälelläh myöštyö ei himottais, a še hirvi ei ni liikaha tieltä, kaččuo vain mol’l’ottau.
 1. Ieššä tuaš hirvi tiellä, ei piäššä pikku autuo, kozlikkua, Vuokkiniemeštä.
 1. Meijän šohveri kiänti auton, jotta hirvi tieltä ajua.
 1. Šenki kerran piäsimä pahoin pakoin kuitenki, mäni še hirvi meččäh!
6 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Yhen miehen mieli ta yhekšän miehen voima
 1. Hirvi šitä vaštoinvaršinki tiinehon vuarallini.
 1. Kauhie оn kontie mečäššä, hirvi vielä hirviempi.