Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

2 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Tundištoitte – Kipr!
  1. Nügüd’ nece om ičenaine valdkund, grekad-kipriotad oma ihastusiš da ülevad sen polhe, no ei voi sanuda, miše nece om puhtaz grekalaine-kipralaine ma.
  1. Iče minä en ole homaičenu mugomad pidändad, no nene ristitud, ked eläba tägä äi vozid, sanuba, miše se om muga: kipriotad oma lujas ülevad ičesaze.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Vastusel Karjalan valdkundan pämehenke
  1. Äjad ristitud nügüd’ oma ülevad, miše oma karjalan, suomen da vepsän rahvahiden ezitajad.