Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

2 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Kaiken lämil sanoil johtuteli kodimad...
  1. Meletan, miše tetab Karjalan runoili oliži ülevan siš sugupol’ves, mitte hänen surman jälghe jatktab kaita da kehitoitta hänen armast kodikel’t.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Oppim ristitun oiktusiden sistemad
  1. Neciš čomas istoriližes sauvondas nügüd’ om Ühthižrahvazkundan ülevan komissaran ohjandusen štab-fater.
  1. Kogonaižen nedalin homendesespäi ehthasai sigä vedetihe erazvuiččed tärktad vastused ekspertoidenke, Ülevan komissaran ohjandusen da toižiden Ühthižrahvazkundan organizacijoiden ezitajidenke.