Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

2 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivoiš saamelaižidenno
  1. Uziden sijoiden keskes oli Inarin saamelaine kul’tur- da administrativine keskuz SAJOS, kus vedetas saamelaižen parlamentan ištundoid.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Vepsläine rahvahaline volost’: tegemižen da sauptamižen istorii
  1. Konferencijal Järviš pagištihe siš, miše vepsläižidtarbiž mülütada Pohjoižen vähäluguižiden rahvahiden lugetišhe, tehta vepsläižiden täht ühthine administrativine taho (ozutesikš, avtonomine okrug vai rahvahaline rajon), udessündutada vepsän kirjutuzkel’t da vepsän kelen opendamišt školiš, avaita vepsän kul’turan eričusid eläjiden keskes, sauda ühthine vepsläine etnografi ne muzei, säta lehtesid, miččiš starinoita vepsläižiden kul’turas da istorijas, painda kirjoid vepsän da venän kelil, kus pagišta neniš problemoiš, opeta norištole vepsän kel’t Petroskoin valdkundaližes universitetas”.