Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

11 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Enččid’ primetoid’
 1. Aidan kohetas, irdou aid vouged, a südäimes pimed.
2 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Enččiš praznikoiš
 1. Aid ümbri pagastas kivine mugoi, nu ka neche sidotihe hebod kaika, korjad čomad oliba.
3 Vepsian Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 19 Laškan matk om kuti ogasine aid,
  a tozioiktan te om siled.
4 Vepsian Central Eastern Veps
Dialectal texts Kut endo skopun tegüudihe
(Как раньше устраивали сходку)
 1. Naku nece sijaine aid püudos tehta siniiž, a naku nece tehta miniin’, a naku nece tehta hänolo.
 1. A nece naku tehtud kons-se aid om ka, laske kelle-ni vüu-ki.
5 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Kut koljan maha pandas
 1. Aid koheta tariž, kaik sijad kahten tehtas.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Kut Toižegen eläjad kaimziba tal’ved
 1. Kaikutte sanui, miše sija om čoma: pedajad, laučad, aid...
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Matk edahaižele male
 1. Siš ümbri om saudud aid, mitte konz-se kaiči sijališt rahvast verhiš ristituišpäi, a nügüd’ znamoičeb rahvahan erilišt mad.
8 Vepsian Dialectal texts MIDÄ EI VOI OLDA. Vepsläižed muštatišed
(ЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Vicoita aid ei sa tehta.
9 Vepsian Dialectal texts Muštatišed
(Загадки)
 1. (Aid püudon vargiičeb).
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Sarn päiväižes
 1. Mägenno seižui pit’k da korged aid.
 1. No ku om aid, om midä-se sen taga-ki.