Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

219 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language ”Mitte linduine, mugoine i pajoine.” Vepsläižiden muštatišiden polhe
 1. Ala openda kalad ujumaha.
2 Veps Dialectal texts ABID
(обида)
 1. ala ota minun sanoid abidoho
3 Veps New written Veps
New-writing language Agnia Barton runoiden jäl’gidme
 1. Ala, Vera, itke lujas,
  mäč ei upta, randha ujub!
4 Veps Biblical texts (translated) Aguran sanad
 1. 6 Hänen sanoihe ala ližada nimidä,
  miše hän ei nägištaiži necidä i ei sanuiži sindai kelastelijaks.
 1. 7 Minä pakičen sinai kaks’ azjad,
  ala hül’gäida niid nikonz, minun surmhasai,
  8 tühjad paginad da kelastuz pidä edemba minuspäi,
  ala anda minei ni bohatust, ni mairišt,
  anda minei jogapäiväine leibpala.
 1. 9 Ala anda liigad, miše minä en pučnus sinuspäi
  da en sanuiži: «Ken om Ižand?»,
  a gollištudes en zavodiži vargastada
  da otta paginaha Jumalan nimed tühjan.
 1. 10 Ala sanu pahad orjas hänen ižandale,
  miše hän ei prokl’aniži sindai da sinä ed jäiži väraks.
5 Veps Dialectal texts AIG
(время)
 1. ala ihastu edel aigad
 1. hondol (pahal) aigal lähted midä-se tehma ha, ka ala varasta hüväd
6 Veps Northern Veps
Tales Akal oli maks
(Неверная жена)

 1. Ka pästa, pästa, ala d'o pahaks ota, ii laji sinun mužik, mina händast tedan.
7 Veps New written Veps
New-writing language Ambund
 1. Ota, peitä i minuta ala koske.
8 Veps Southern Veps
Laments and lamentations Andabad väguu mehele
(Отдают насильно замуж)
 1. I setei tatkoohut,

  gol’u i sileiž basliin'-se

  ed jo milei ni ostta, ni ladi-se,

  ka milei muga baslid', mise tol’ko iče necida dumašt ala dumai.
9 Veps Biblical texts (translated) Angel endustab Iisusan sündundan
(Angel endustab Iisusan sündundan)

 1. 30No angel sanui hänele: «Ala varaida, Maria, sinä oled sanu armoid Jumalaspäi.
10 Veps Biblical texts (translated) Angel endustab Joan Valatajan sündundan
(Angel endustab Joan Valatajan sündundan)

 1. 13No angel sanui hänele: «Ala varaida, Zaharia.