Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

76 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps Biblical texts (translated) Algat holdugoi nimiččes azjas
 1. 22Iisus sanui ičeze openikoile: «Sen täht minä sanun teile: algat holdugoi ičetoi henges, siš midä söižit, algat holdugoi ičetoi hibjas, midä panda päle.
 1. 29Algat eckoi, midä söižit i joižit.
 1. Algat olgoi holiš.
 1. 32Algat varaikoi, hot’ teid om vähä.
2 Veps Biblical texts (translated) Algat sudigoi
(Algat sudigoi)
 1. 1 «Algat sudigoi, siloi teid-ki ei sudiškakoi.
 1. 6Algat antkoi koirile sidä, mi om pühä, miše ned ei pördaižihe i ei rebitaiži teid.
 1. Algat tackoi hel’mid sigoiden edehe, miše ned ei polgetaiži niid
3 Veps Biblical texts (translated) Algat sudigoi
 1. 37«Algat sudigoi, siloi teid-ki ei sudiškakoi.
 1. Algat väritagoi, siloi teid-ki ei väritaškakoi.
4 Veps Biblical texts (translated) Armastagat ičetoi vihanikoid
(Armastagat ičetoi vihanikoid)

 1. 39No minä sanun teile: algat vastustagoi pahad.
5 Veps Biblical texts (translated) Armastagat ičetoi vihanikoid
 1. 35Algat tehkoi muga!
 1. Armastagat ičetoi vihanikoid, tehkat hüväd i antkat velgha, algat varastagoi, miše sat velgan tagaze.
6 Veps New written Veps
New-writing language Eläbad muštlosed voinan polhe
 1. tulim Rormegehe, a sid’ rahvaz vastab meid: ”Algat ajagoi nikuna!
7 Veps Biblical texts (translated) Elon leib
 1. 27Algat holdugoi sömäs, kudamb hapneb, a holdugat sömäs, kudamb nikonz ei hapne, a andab teile igähižen elon.
 1. 43Iisus sanui neche: «Algat buraidagoi kesknetoi!
8 Veps Biblical texts (translated) Evrejalaižed käraudasoiš Iisusaspäi
 1. 37Ku minä en tege minun Tatan tegoid, algat uskkoi minun sanoihe.
9 Veps New written Veps
New-writing language Hän kaiči lämäd ičeze sil’miš
 1. Kolhozas milemoi sanutihe, mise algat mängoi kaimaha, kaivoim iče, kolhozaha.
10 Veps Dialectal texts HOND
(плохой)
 1. algat hondol johtutagoi, hüväd ristituižed!