Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

74 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian Biblical texts (translated) Algat holdugoi nimiččes azjas
 1. 22Iisus sanui ičeze openikoile: «Sen täht minä sanun teile: algat holdugoi ičetoi henges, siš midä söižit, algat holdugoi ičetoi hibjas, midä panda päle.
 1. 29Algat eckoi, midä söižit i joižit.
 1. Algat olgoi holiš.
 1. 32Algat varaikoi, hot’ teid om vähä.
2 Vepsian Biblical texts (translated) Algat sudigoi
(Algat sudigoi)
 1. 7 «Algat sudigoi, siloi teid-ki ei sudiškakoi.
 1. 6Algat antkoi koirile sidä, mi om pühä, miše ned ei pördaižihe i ei rebitaiži teid.
 1. Algat tackoi hel’mid sigoiden edehe, miše ned ei polgetaiži niid
3 Vepsian Biblical texts (translated) Algat sudigoi
 1. 37«Algat sudigoi, siloi teid-ki ei sudiškakoi.
 1. Algat väritagoi, siloi teid-ki ei väritaškakoi.
4 Vepsian Biblical texts (translated) Armastagat ičetoi vihanikoid
(Armastagat ičetoi vihanikoid)
 1. 39No minä sanun teile: algat vastustagoi pahad.
5 Vepsian Biblical texts (translated) Armastagat ičetoi vihanikoid
 1. 35Algat tehkoi muga!
 1. Armastagat ičetoi vihanikoid, tehkat hüväd i antkat velgha, algat varastagoi, miše sat velgan tagaze.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Eläbad muštlosed voinan polhe
 1. tulim Rormegehe, a sid’ rahvaz vastab meid: ”Algat ajagoi nikuna!
7 Vepsian Biblical texts (translated) Elon leib
 1. 27Algat holdugoi sömäs, kudamb hapneb, a holdugat sömäs, kudamb nikonz ei hapne, a andab teile igähižen elon.
 1. 43Iisus sanui neche: «Algat buraidagoi kesknetoi!
8 Vepsian Biblical texts (translated) Evrejalaižed käraudasoiš Iisusaspäi
 1. 37Ku minä en tege minun Tatan tegoid, algat uskkoi minun sanoihe.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Hän kaiči lämäd ičeze sil’miš
 1. Kolhozas milemoi sanutihe, mise algat mängoi kaimaha, kaivoim iče, kolhozaha.
10 Vepsian Biblical texts (translated) Hristos avaidab ičeze hengen
(Hristos avaidab ičeze hengen)
 1. 34Algat lugekoi, miše minä olen tulnu man päle tomha kožmust da mirud.