Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

28 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus i Avraam
 1. 50Minä en eci kitust ičelein, no om se, ken ecib i sudib.
2 Vepsian Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 6 Vedelii mez’ ecib melevut, no ei löuda,
  a melevale sada tedoid om kebn.
3 Vepsian Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 14 Melevan südäin ecib tedod,
  a vähämeližen su söb vaiše tühjut.
4 Vepsian Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. Ken ecib Ižandad, se löudab oiktad tedod,
  ken ecib Ižandad todel, se löudab mirun.]

  6 Armoil i todel päzud grähkišpäi,
  a Ižandan varaiduz vedäb pahaspäi.
 1. 27 Paha mez’ ecib toižele pahut,
  hänen sus om kuti poltai lämoi.
5 Vepsian Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 9 Ken ecib armastust, se unohtab männuzid pahoid,
  a ken niid johtutab, se kadotab sebranikoid.
 1. 11 Pahantegii ecib vaiše pahad,
  ka hänennoks oigetas angel, kudamb ei žal’l’oiče händast.
 1. [Ken ičeze pertin sauvob korktemba, se ecib surmad,
  a ken hül’gäidab opendust, sille tuleb paha.]

  17 Sebranik navedib joga aigal
  i kut vel’l’ tuleb sinunnoks, konz sinai linneb ozatomuz’.
 1. 19 Ken navedib ridoid, se navedib grähkid,
  a ken korktemba libutab ičeze verajad, se ecib lanktendad.
6 Vepsian Biblical texts (translated) Jumalatomid kükstas
 1. 6 Ken keradab elod kelastusel,
  se om kuti tullein hengaiduz, se ecib surmad.
7 Vepsian Biblical texts (translated) Ken abutab, sille-ki abutadas
 1. 19 Tozioiktuz’ veb eloho,
  a ken tahtoib tehta pahad, se ecib ičeleze surmad.
 1. 27 Ken ecib hüväd, se sab ozan,
  a ken ecib vihad, sille se tuleb-ki.
8 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Kut eduu mehele mändihe
 1. Kulin’, tatam ecib lampan: «Lamp kus om
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. Ecib kaik sijad i laiše:
  Ei tehnus nimittušt päd, en mušta nimidä.
10 Vepsian Biblical texts (translated) Melevuz’ kucub
 1. 17 Mindai armastajid minä navedin,
  ken ecib mindai, se löudab.