Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

6 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus opendab openikoid loičmaha
 1. 10I kaikutte pakičii sab, ecii löudab, i kolkotajale avaitas.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Mecnik-bahval
 1. Marko Rice om mail’man tetab ecii.
 1. Necen lehtesen nomeras om kaks’ detektivstarinad, miččiš melekaz ecii kebnas om löudnu pahantegijoid.
 1. Konz Aleks oli velgoiš korvihesai, hänennoks adivoihe tuli ecii Marko Rice.
 1. Tetab ecii oli Neapoliš lebul.
 1. Sid’ ecii spasiboiči ižandad da läksi policijaha.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Muzejan monetkeradamišton varghuz’
 1. pakiči tetab ecii.
 1. sanui ecii.
4 Vepsian Biblical texts (translated) Pakikat, eckat, kolkotagat
(Pakikat, eckat, kolkotagat)
 1. 8Sikš ku kaikutte pakičii sab, ecii löudab, i kolkotajale avaitas.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Uptajan kaičend
 1. Ecii pördihe kodihe.
 1. Ecii kacuhti alahaks da nägišti joges naižen, mitte uptaškanzi.
 1. Vastuz: Konz ecii libui vedespäi hän nägišti, miše sel’gšaug om saubatud toižin, ei muga, kut hän saupsi sen.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Varghuz' zooparkas
 1. Marko Rice om mail’man tetab ecii.
 1. Necen lehtesen nomeras om kaks’ detektivstarinad, miččiš melekaz ecii kebnas om löudnu pahantegijoid.
 1. Sid’-žo mehen jäl’ghe tacihe tetab ecii Marko Rice, kudamb mugažo oli sil päiväl zooparkas.
 1. Ecii homaiči ühten tärktan azjan, mitte abuti löuta pahantegijan.