Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

6 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Čud eläb ei vaiše sarnas
  1. Ku rindatada männuzidenke vozidenke, ka täl vodel Vepsläine sarn-festivalile tuli völ enamb rahvast: oli adivoid eskai edahaižiš vepsän man külišpäi.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Elonpu-praznikal Päžjärv’-külä vastsi surid adivoid
  1. Praznik kerazi adivoid ei vaiše Vologdan malpäi, no mugažo Venäman edahaižiš polišpäi.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Oppim ristitun oiktusiden sistemad
  1. Lopus tahtoin sanuda, miše nece programm om lujas hüvä da čoma voimuz igähižiden rahvahiden ezitajiden täht opeta ei vaiše rahvahiden oiktusid, no opeta-ki radmaha erazvuiččiden ristituidenke, kudambad pagižeba verhil kelil, kudambil om toine kaceg miruhu, kudambad eläba ani edahaižiš maiš i äi tošt.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Venäman V Suomalaiž-ugrilaine tedokonferencii Petroskoiš
  1. I nece oli oiged pätuz, sikš ku mugoine jäl’gmäine tedokonferencii oli Petroskoiš völ edahaižiš 1960-š voziš.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Venäman V Suomalaiž-ugrilaine tedokonferencii Petroskoiš
  1. I nece oli oiged pätuz, sikš ku mugoine jäl’gmäine tedokonferencii oli Petroskoiš völ edahaižiš 1960-š voziš.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Vepsläine rahvahaline volost’: tegemižen da sauptamižen istorii
  1. Vepsläižid eläjid, kudambad eliba edahaižiš küliš rajonoiden keskusišpäi, sirttihe elole toižihe sijoihe.