Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

923 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kalarand” vastsi adivoid
 1. Praznik völ ei zavodinus i meil oli aig kävelta pöudodme da kacta kaiken.
 1. Meletin, kut-žo praznikan tegijad ei tekoi, miše garbol kazvab sol!
 1. Ei vaiše garblod voi kerata necil pöudol!
 1. No niken ei voind otta niid käzil, tarbiž oli putta babukoihe mäčuil rogatkaspäi.
 1. Kaiken aigan paštoi päiväine i nimiččen vihman polhe niken ei meletand-ki.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kolematoi rahvazjouk” ühtenzoiti kaiken mirun
 1. Nacein, ei ole vodes mugomad praznikad, konz lidnoiden da küliden irdoil keradase muga äi rahvast, kut Vägestusen päiväl.
 1. Necidä ei sa unohtada!
3 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Ku pätin tehta, tegen lophusai”
 1. Se seižub ei lujas edahan Kaskezaspäi, Piterin agjan da Karjalan valdkundan röunal.
 1. Kaskezas ei olend školad, sikš kaik lapsed Kaskezaspäi da Tožegespäi käveliba Kalag’-külän školha.
 1. Vepsän kel’t školas ei olend.
 1. Eskai ei sand pagišta sil.
 1. No meile ei pida unohtada ičeze jurid da kodikel’t.
 1. Ristitud, ked ei tekoi ičeze jurid, ei voigoi eläda hüvin necil mal, ei voigoi löuta ičtaze neciš mirus, ei voigoi kazvatada lapsid ičeze rahvahan veroid möto.
 1. Ezmäi minun rad ei koskend vepsläižid.
 1. Äjak-se aigad mindai ei olend Venämal.
 1. Nece om lujas jüged rad, tehta vajehtusid ei ole kebn da teravas azj.
 1. Ristitud paksus küzuba, pakičeba meid, no kaikile pidab el’geta, miše ei voi pätta kaik problemad ühtes päiväs, sen täht pidab aigad.
 1. Nece rad ei ole kebn, no se om lujas tärged meiden täht.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kukirikku” tervehtoitab teid!
 1. ei väzugoi meletada erazvuiččid melentartuižid projektoid, konkursoid da vastusid, miččed abutaba kaita da popul’arizoida vepsän da karjalan kelid.
 1. Ei amu lopibaКарелиЯэто мы” – konkurs daRada melel ei kelel-projekt.
 1. Kut sanui Galina, nece ei ole todesine teatr.
 1. Galinan sanoiden mödhe, vepsän kelel ei ol dramad, ei ole pjesoid, miččen voib otta da panda lavale: ”Meile pidab valita tekst, miččenke voib rata, i jo sišpäi kirjutada scenarijad”.
 1. voz’kursan openik):
  Ei amu zavodi rata lingvistine teatr.
 1. Nece om völ üks’ mahtišt kävutada vepsän kel’t ei vaiše openduzparoil.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!
 1. Toižed heišpäi ei tekoi ni üht kirjant vepsän kelel, toižed kebnäs pagižiba ičeze kelel, no ei mahtnugoi kirjutada da lugeda latinalaižid vepsläižid kirjamid.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Mitte linduine, mugoine i pajoine.” Vepsläižiden muštatišiden polhe
 1. No, sikš, ku enamb vepsläižid tedab ozoitez-sanad, kirjkeles jagetihe nene kaks’ terminad eriži: ”ozoitez”, konz tarbiž ozaita imuštatiž” (verbaspäi muštta) – ei pit’k sanund, mittušt mušttas i sanutas pidabal aigal.
 1. Ristit
  Mecas pud ei olgoi ühteiččed, muga i rahvaz.
 1. Nece ei ičeze päl, a verhal melel eläb.
 1. Kodima
  Kodine ei ole korged, a armaz.
 1. Niken ei sündu kirvez kädes.
 1. Rad ei ole huiged.
 1. Ei se bohat, kudamb elon sab, a se, kudamb varjoičeb.
 1. Gol’l’ penembaspäi andab, a bohat surespäi ei anda.
 1. Päiv
  Aig mest ei varasta.
 1. Živatad
  Koir ei opete ujumaha händad ligotamata.
 1. Ei kukoi homendest to.
 1. Mustad koirad vauktaks ei voi pesta.
 1. Hir’ purnhu ei kole.
 1. Midä ei voi olda
  Kirvheta ei sa haugoid čapta.
 1. Ülemba päd korvad ei kazgoi.
 1. Koivuižehe kandoho kuzhaine ei kazva.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Pajokeraižele” täudui viž vot!
 1. Festivalin ühtnikoiden keskes oliba kollektivad ei vaiše läheližiš Änižröunan külišpäi: Šokšuspäi, Šoutjärvespäi, Kalagespäi.
 1. Manzikaine-sebr Šoutjärvespäi, ”Čomad kivudet”- sebr Kalagespäi iTippuine-sebr Šokšuspäi ihastoitiba adivoid ei vaiše čomil pajoil, no mugažo penil teatrozutelusil, miččed tuliba kaikile mel’he.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Periodika”-paindišt eziti uzid kirjoid
 1. Sišpäi tuli čoma da sur’ sarnoiden kogomuz, miččen abul jogahine voib tundištadas mirun sarnoihe da lugeda niid ei vaiše venän kelel, no karjalan-ki.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo
 1. OliRandaiželvaiše üks, no lujas sur’ problemtähä vodhesai ei olend pämest, i nece lujas holestoti ühtnikoid, toivoiba, miše konz-ni tuleb uz’ mez’, kudamb abutab heile.
 1. Toivoiba ei uhtei.
 1. Azj om siš, miše ei lujas amuRandaiženühtnikad tundištihe ühten noren naiženke, kudamb himonke hökkähti rata ansambl’as.
 1. No meil ei olend mugošt pämest, kudamb radaiži meidenke.
 1. Jelena Viktorovna sanub: «Ei lujas amu mindai kuctihe radmaha tänna, miše abutada ansambl’ale.
 1. Tedištin, mišeRandaiželei ole pämest, i minä hökkähtin opeta pajanikoid.
 1. VajehtusedRandaiženühtnikoid ei pölgästoitkoi.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Hot’ tervhuz’ ei ole mugoine hüvä: se verenpainuz tegese enamb normad, se jaugad ei tahtoigoi nikuna astta, se pän kibištab, no järveta hän ei voi eläda nikut.
 1. Sava jo nügüd’ tedab, miše edel kalatust pidab kumartas järvele da pakita abud vedenižandoil, ika kalad ei linne.
 1. Hän hüvin tedab, miše Änižel ei sa kovin pagišta, ei sa sül’kta vedehe da äi tošt.
 1. Kacmata surehe igähä, pahaze tervhudehe da žaruhu irdal, nece mez’ niüht kerdad ei sanund meile, mišekaik”, ”olen väznu”, ”en tahtoi enamb nimidä”…
 1. Tulem Volod’anke Šoutarvehe, a meile sanudas, miše järvel om sur’ ald, ei sa pästta verkoid.
 1. Hän ei ole vepsläine, no äi vozid hän pajati Vepsän rahvahan horas i lujas hüvin el’gendab vepsän kel’t, navedib vepsläšt kul’turad.
 1. Vepsläižed mužikad ei navedigoi pagišta äjan, lujas varaidaba kamerad, a V’ačeslav Gerčin ei vändand nimidä, hän tegi sidä, midä tegeb kaikuččen päivän Savelii-vunukanke.
 1. nägištim, miše neciš posadas enččed kalanpüdused ei männugoi muzejan fondoihe, ristitud nügüd’-ki saba kalad niiden abul.
 1. A konz kudmoine zavodib penenzuda, siloi haug tacib hambhad, i ei voi sidä kalad, kudamb om pandud ongehe, koukeižele, tabata
 1. Völ baboi openzi mindai, miše vededme ei sand muite kävelta sapkoiš, jokselta vededme.