Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

20 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Ei ole kalhembad ristitud mirus
  1. Kaiken elon hän holdub meišlapsiš, nügüd’ vunukoiš-ki, andab meile ičeze armastust i lämäd, abutab sanal i azjal, ei meletedes ičesaze.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language El’getoi Peša (Sarn)
  1. Sidoi ümbri ičesaze noran, oti kiven kädehe i hüppi vedehe.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Ezmäižed haškud surehe literaturan miruhu
  1. Pidab löuta ičesaze mahtod tervehtoitta rahvast sanal.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Hätken eläškab Karjala uniš...
  1. Ezmäi pakičim händast starinoitaKodima-lehtesen lugijoile ičesaze, siš, kuspäi hän tedišti vepsän rahvahan polhe da kut hänele ozastui muga hüvin opeta vepsän kel’t.
5 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus eläbzoitab Jairan kolnuden tütren i azotab naižel veren
  1. 30Sen-žo aigan Iisus-ki riži ičesaze, miše hänespäi oli lähtnu väged.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Jogavozne kodvind kodikelen tedoiš
  1. Openikoile tarbiž oli kuti täutta penikaišt anketad ičesaze.
7 Vepsian Biblical texts (translated) Jumal pidäb meiš hol’t
(Jumal pidäb meiš hol’t)
  1. 34Algat holdugoi homnižes päiväs, se iče pidäškandeb hol’t ičesaze.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Kaikam toine tošt!
  1. Vladimir Kolomainen om sidä mel’t, miše pidab kazvatada ičesaze hüvüt, heitta agressijad, opetas arvostelmha da kaičemaha toine tošt.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Kaiken rigehtin hänen urokoile
  1. Hän kerazi ümbri ičesaze ristituid, kudambad mahtoiba pagišta ičeze kelel, teziba vepsän ranvahan tradicijoid da kul’turad, kudambad navediba kodimad i kel’t, kel kibištab henged ičeze röunas.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Kenen heng holdub školan elos… Kalagen školan ohjandusen istorii
  1. Nina Konstantinovna ülevas sanub ičesaze, miše hän om vepsläine.