Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

92 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Ku pätin tehta, tegen lophusai”
 1. Ristitud, ked ei tekoi ičeze jurid, ei voigoi eläda hüvin necil mal, ei voigoi löuta ičtaze neciš mirus, ei voigoi kazvatada lapsid ičeze rahvahan veroid möto.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kukirikku” tervehtoitab teid!
 1. Nece om uz’ mahtišt da voimuz ozutada ičtaze, sikš minä tahtol ühtnen teatran vastusihe”.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Pajokeraižele” täudui viž vot!
 1. Se ühtenzoitab vepsläižid, kudambad eläba koumes elotahos, i andab lapsile hüvän voimusen ozutada ičtaze, kacta toižid i tehta uzid tundmusid.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Dedoi opendab Savelijad oikti vedämha ičtaze järvel, sanub kalatusen peitusid.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivoiš saamelaižidenno
 1. Kut oli jo sanutud aigemba, heil oli voimuz tundištadas saamelaižidenke, heiden kul’turanke, kelenke da tedištada, kut nece rahvaz tugedab ičtaze.
6 Vepsian Biblical texts (translated) Aguran sanad
 1. 12 Om rod, mitte lugeb ičtaze puhthaks,
  no ei peznus ičeze reduspäi.
 1. 32 Ku sinä, pidädes ičtaze korktas, tegid meletomuden da tegid pahan,
  ka pane käzi sun päle,
  33 sikš ku kut kandatez pekstes tegese voikš,
  kut iškend tob vert nenaha,
  muga vihan libund tob ridad.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Aleksei Petersonan jäl’gidme: 50 vodes päliči
 1. Äjäd ristitud tundištiba fotokuviš ičeze tutabid da heimolaižid, a erased tundištiba eskai ičtaze nor’aigal.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Ambund
 1. Ičtaze abidoho ei antkoi.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Armaz ristit
 1. Mida hän dät’ däl’ges ičtaze?
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Čomatar Komi-valdkundaspäi tegihe vägestajaks
 1. Neiččed tuliba ezile toine toižen jäl’ghe, ozutiba ičtaze da ezitiba ičeze rahvast, a sid’ kaikutte andoi vastusid adivoiden küzundoihe.