Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

9 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language Al’manahan verez nomer
 1. Sen kal’t ned voiba tundištadas vepsän rahvahan istorijanke, sen tradicijoidenke da veroidenke, rahvahan fol’kloranke.
2 Veps New written Veps
New-writing language Ei sa abutada sille, ken iče ei tahtoi
 1. Meil oli čoma voimuz kundelta lekcijoid vengrian literaturan da arhitekturan polhe, tundištadas vengrian kelenke da man istorijanke.
 1. Minun melen mödhe, nece om hüvä voimuz tundištadas Vengrian istorijanke, kul’turanke da arhitekturanke, diskutiruida suomalaiugrilaižiden rahvahiden problemoiš, jagatas mahtištol da sada sen toižilpäi rahvahilpäi.
3 Veps New written Veps
New-writing language Ken paiči meid?
 1. Nece om forum, kuna keradasoiš nored Pohjoižen, Sibirin da Edahaižen Päivnouzman ezitajad tundištamhas toine toiženke, rahvahidenke da kul’turanke da istorijanke.
4 Veps New written Veps
New-writing language Magukaz tundištoituz rahvahan kul’turanke
 1. Päha tuli mel’ udessündutada karjalaižid sömižid pit’kän istorijanke, mugoižid sömižid, miččiš nügüd’ niken ei mušta, ližada niid men’uhu da tundištada restoranan adivoid todesiženke Karjalan keitändladunke.
 1. Mugoižen konkursan abul ristitud voiba tundištadas ei vaiše karjalan sömižen receptoidenke, no mugažo karjalan tradicijoidenke da istorijanke.
5 Veps New written Veps
New-writing language Opendamoi vätes!
 1. Koumekümne openikad Karjalaspäi da Piterin agjaspäi tuli möst Petroskoihe, miše tundištadas Karjalan rahvahidenke, heiden istorijanke da kelidenke.
6 Veps New written Veps
New-writing language Oppim ristitun oiktusiden sistemad
 1. Üks’ programman hüviš da tärktoiš azjoišpäi om se, miše meil oli voimuz tundištadas äjiden rahvahiden kul’turanke da istorijanke, ezitada meiden rahvahid da löuta kut ühtejiččid azjoid, muga sured-ki erod.
7 Veps New written Veps
New-writing language Suomalaižugrilaižiden rahvahiden bohatuz
 1. Se om lujas läm’ i adivoičetai lidn melentartuiženke istorijanke.
8 Veps New written Veps
New-writing language Tundištagatoiš: Vengria!
 1. Kahtes kursan nedališ , üläopenikad da lehtmehed Karjalaspäi, Marii Elaspäi, Mordoviaspäi, Komišpäi da Udmurtiaspäi, tundištimoiš Vengrian istorijanke, arhitekturanke da literaturanke, sen Nobelin laureatoidenke da tegopäidenke, kel’politikanke da sen problemoidenke.
9 Veps New written Veps
New-writing language Vepsän man vägi
 1. Tedomehiden da ekspertoiden abul voim nügüd’ kosketadas vepsän rahvahan istorijanke.