Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

12 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian Dialectal texts JAUG
(нога)
 1. jaug vändab
 1. ed ehti sanuda, ku hänel jaug vändab jo
 1. min jaug otab
 1. joksin kodihe, min jaug otab
2 Vepsian Biblical texts (translated) Manitused
(Manitused)
 1. 8Ku sinun käzi vai sinun jaug veb sindai grähkähä, ka čapa se i taci.
3 Vepsian Biblical texts (translated) Manitused
 1. 45Ku sinun jaug veb sindai grähkähä, ka čapa se.
4 Vepsian Biblical texts (translated) Melevan matk om varaidmatoi
 1. 26 Kacu edehepäi, kuna polgeb sinun jaug,
  siloi sinun ted linneba vahvad.
 1. 27 Ala hairahtu ni oiktaha, ni huraha bokha,
  olgha sinun jaug edemba pahaspäi,
  28 [sikš ku oiktad ted kacub Ižand,
  a hurad oma kadondted.
5 Vepsian Biblical texts (translated) Melevuz’ da Jumalan varaiduz
 1. 23 Siloi sinä astuškad varaidmata sinun matkan,
  i sinun jaug ei kukištu.
6 Vepsian Dialectal texts MEZ’. RISTIT. Vepsläižed muštatišed
(ЧЕЛОВЕК. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Kebn mel’ om käskijal, a märg jaug mänijal.
 1. Mitte om jaug, mugoi i sapuk.
7 Vepsian Biblical texts (translated) Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed
 1. 19 Kut murenu hambaz vai ramb jaug,
  mugoine om nadei manitajaha ahthal aigal.
8 Vepsian Biblical texts (translated) Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed
 1. 7 Tolkutoi om rambičijan jaug
  da muštatiž meletoman sus.
9 Vepsian Dialectal texts NEVONDAD. Vepsläižed muštatišed
(СОВЕТЫ. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Üks’ jaug kävele, a toine varasta.
10 Vepsian Biblical texts (translated) Opendused rahvahale
 1. 2 Hond om olda tedotoman,
  i rigehtijan jaug kukištub.