Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

12 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps Dialectal texts JAUG
(нога)
 1. jaug vändab
 1. ed ehti sanuda, ku hänel jaug vändab jo
 1. min jaug otab
 1. joksin kodihe, min jaug otab
2 Veps Biblical texts (translated) Manitused
(Manitused)

 1. 8Ku sinun käzi vai sinun jaug veb sindai grähkähä, ka čapa se i taci.
3 Veps Biblical texts (translated) Manitused
(Manitused)

 1. 45Ku sinun jaug veb sindai grähkähä, ka čapa se.
4 Veps Biblical texts (translated) Melevan matk om varaidmatoi
 1. 26 Kacu edehepäi, kuna polgeb sinun jaug,
  siloi sinun ted linneba vahvad.
 1. 27 Ala hairahtu ni oiktaha, ni huraha bokha,
  olgha sinun jaug edemba pahaspäi,
  28 [sikš ku oiktad ted kacub Ižand,
  a hurad oma kadondted.
5 Veps Biblical texts (translated) Melevuz’ da Jumalan varaiduz
 1. 23 Siloi sinä astuškad varaidmata sinun matkan,
  i sinun jaug ei kukištu.
6 Veps Dialectal texts MEZ’. RISTIT. Vepsläižed muštatišed
(ЧЕЛОВЕК. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Kebn mel’ om käskijal, a märg jaug mänijal.
 1. Mitte om jaug, mugoi i sapuk.
7 Veps Biblical texts (translated) Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed
 1. 19 Kut murenu hambaz vai ramb jaug,
  mugoine om nadei manitajaha ahthal aigal.
8 Veps Biblical texts (translated) Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed
 1. 7 Tolkutoi om rambičijan jaug
  da muštatiž meletoman sus.
9 Veps Dialectal texts NEVONDAD. Vepsläižed muštatišed
(СОВЕТЫ. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Üks’ jaug kävele, a toine varasta.
10 Veps Biblical texts (translated) Opendused rahvahale
 1. 2 Hond om olda tedotoman,
  i rigehtijan jaug kukištub.