Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

10 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps Biblical texts (translated) Elon leib
 1. 54No ken söb minun lihad i job minun vert, hänel om igähine elo, i minä eläbzoitan händast jäl’gmäižel päiväl.
 1. 56Ken söb minun lihad i job minun vert, püžub minus, i minä püžun hänes.
2 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Homencel nuuzemei, lehmäd l’üpsamei
(Утром встаем, коров подоим)
 1. Miil’, näd, nel’ leh’mäd oli ka nel’ pejad sötamei paimnen i möstak mäb tįižihe, tįižhe ižandaha, sigä söb, job, kuvers’ pejid’.
3 Veps Biblical texts (translated) Iisus i samarialaine naine

 1. 13Iisus sanui hänele: «Kaikuččele, ken job necidä vet, tuleb möst jomannäl’g, 14no sille, ken job minai anttud vet, igäs ei tule jomannäl’gäd.
4 Veps Biblical texts (translated) Iisus kucub Levian
(Iisus kucub Levian)

 1. 16I konz käskištonopendajad i farisejad nägištiba necen, sanuiba hänen openikoile: «Kut hän söb i job ühtes maksunkeradajidenke i toižen grähkhižen rahvahanke
5 Veps Biblical texts (translated) Iisus kucub Matvejan
(Iisus kucub Matvejan)

 1. 11Necen nägištades farisejad sanuiba Iisusan openikoile: «Mihe teiden opendai söb i job ühtes maksunkeradajidenke i grähkhižidenke
6 Veps Biblical texts (translated) Iisus pagižeb Joan Valatajan polhe
(Iisus pagižeb Joan Valatajan polhe)

 1. 19Mehen Poig tuli, hän söb i job, i rahvaz sanub: «Mitte hän sömar’ i jomar’ om, maksunkeradajiden i grähkhižiden sebranik
7 Veps Biblical texts (translated) Iisus pagižeb Joan Valatajan polhe

 1. 34Mehen Poig tuli, hän söb i job, i sanut: „Mitte hän sömar’ i jomar’ om, maksunkeradajiden i grähkhižiden sebranik!
8 Veps Southern Veps
Dialectal texts Kut oluden ketiba
(Как пиво варили)

 1. Andaba ag’jaspää, ken kuverdan želaib, severdan hän i job.
9 Veps New written Veps
New-writing language Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. Job vet, i möst suhu ličese, a ak uniš nägeb, miku viludvilud vet job.
10 Veps New written Veps
New-writing language Pakaižukoiden adivoiš
 1. Lebuaigal Kiš Babai kirjutab vastusid lapsiden kirjeižile da job čajud tatarilaižiden magedusidenke, miččid vaumičeb Kar Kizi.