Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

5 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus i samarialaine naine
  1. Hän iče joi neciš kaivospäi vet, i sidä joiba hänen poigad i hänen živatad
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Kolumba
  1. A Kolumba necil aigal joi bragan lophusai.
  1. Bragad joi, lapsid söti, a ehtaks tataks tegihe nelländen kerdan!
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Kut kaži varjoiči pertin, a koir taboiteli hirid
  1. Sil aigal kodiš koir joi maidod kažin staucaspäi, kärauzihe čogas päčinno, lämbitelihe da uinzi, kattes nenan händal.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Önik
  1. Söi, joi, magazi, a dengoid ei maksand, ka völ kaik kürzad kerdale oti.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Varu
  1. Söda ei tahtoinus, no Natoi söi pr’anikan, joi jogespäi vet i andoi jogele kanfetan:

    Na-ko, sula jogut, maged tomaine minuspäi!