Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

48 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language Adivoiš lugijoidenno
 1. klassoihe kulehtez oigetas ilma maksuta, kaikuččele openikale kädehe.
2 Veps Biblical texts (translated) Äipäivsömine
(Äipäivsömine)
 1. 17Hän oti kädehe mal’l’an, kiti Jumalad i sanui: «Otkat nece i jagagat kesknetoi.
3 Veps Northern Veps
Tales Apalon sv'atoi
(Аполлон святой)

 1. Nece mužik pani Mitrofanale ohd'ased kädehe, a iče pagen’ orgho.
4 Veps Northern Veps
Tales Bohat vel'l' i gol'l’ vel'l'
(Богатый и бедный братья)

 1. Carin sluga ot’ sablän kädehe i čapii pän necil bogatiril.

 1. Hän ot’, dročib kädel kond'd'an kaglad möto i puutįi lenteine kädehe.
 1. Tuli necile tesarale vanhamb vell, o'tt’ kädehe stokanan, kaccub, vezi om sportnuze i dumeib: «Minun vel't iilä eläbad.

 1. Ot't’ oružd'an kädehe, pani patronan oružd'aha.
5 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Eduu mad bedn’akoil vähä oli
 1. Paned kädehe kindhad ika alaižed, jougas virzud da kal’žud.
6 Veps New written Veps
New-writing language El’getoi Peša (Sarn)
 1. Ota kivi kädehe da hüppi vedehe.
 1. Sidoi ümbri ičesaze noran, oti kiven kädehe i hüppi vedehe.
7 Veps New written Veps
New-writing language Hengeline vastuz
 1. Voib olda, tuleb se aig, konz ottaze kädehe necen kirjan i zavottaze lugeda nenid tarbhid sanoid vepsän kelel.
8 Veps Central Western Veps
Dialectal texts Homencel nuuzemei, lehmäd l’üpsamei
(Утром встаем, коров подоим)

 1. Komšeižed kädehe i kašlin’ sel’gän taga.
9 Veps Biblical texts (translated) Hüvän akan ülenzoitand
 1. 19 Hän otab kädehe kožlin,
  sormihe värtinan.
10 Veps New written Veps
New-writing language Jäpuraz
 1. I pigai neičukaižen kädehe jäi vaše märg sija.