Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

5 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Ekskursii Šoutjärven muzejas (Muzejan 50-voččeks jubilejaks)
  1. Voib kacta, kut nece kätkut kävub, konz kacum, ka sanum, miše neciš kättes kazvab terveh ristit”.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Kargaidajad lindudHronika-kirjutez
  1. Maika nukkui pertinhonuses ripputadud lagehe kättes.
3 Vepsian Central Eastern Veps
Dialectal texts Koir nutab – tullii kandab
(Пословицы и поговорки)
  1. Sinun oza vuu kättes magadab.
4 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Lapsen rodid
  1. Kättes bajutad sigä redusobil’ keskes.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Tijaine – sula linduine
  1. Vagahaine Nina venui kättes, saubatud pologal.