Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

11 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language ”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!
 1. Ned toiba külänikoile äi uzid tedoid da uzištoid.
2 Veps New written Veps
New-writing language Aleksei Petersonan jäl’gidme: 50 vodes päliči
 1. jätim fotokuviden kopijoid külänikoile lahjaks.
3 Veps New written Veps
New-writing language Armaz ristit
 1. teht’he suren radon, čaptihe mecan, pand’he pardesiižid pertid, abutet’he toine toižele elos da ičeze külänikoile.
 1. Tegi niid äi: ottihe mectahoze, andii külänikoile, heimolaižile, ičeleze pidi dättakirvez hänel oli kädes.
4 Veps New written Veps
New-writing language Elon pu änikoičeb jo 30 vot
 1. Päipaštosine läm’ oli hüvän znaman külänikoile da lidnan eläjile tulda vepsläižele praznikale.
5 Veps New written Veps
New-writing language Kargaidajad lindudHronika-kirjutez
 1. Se kaik külänikoile oli udheze.
6 Veps New written Veps
New-writing language Minun pradedoi
 1. Hän om lendnu äi pertid da nügüdehesai abutab külänikoile.
7 Veps New written Veps
New-writing language Praznik vepsän mal
 1. Praznikan augotišes ičeze külänikoile sanui tervhensanoid Šokškülän administracijan pämez’ Viktoria Butorina.
8 Veps New written Veps
New-writing language Puhudes magižid sanoid
 1. No tedomatkas vastsim keskigäšt akad, kudambal om tedoid, da hän abutab külänikoile.
9 Veps New written Veps
New-writing language Segoinuded lindud. 1 PALA. 1-3. lugu
 1. Ei kuluškanded jo kelloiden än’t, a kuluškanzi kommunistoiden muzik, mitte kaiken päivän, eskai ön-ki, telusti lebaidamha külänikoile.
10 Veps New written Veps
New-writing language Starin
 1. Sidogat händast balkale jaugad ülähäks, –käskeb külänikoile baboi.