Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

1 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian Biblical texts (translated) Vedelii ak da hänen satuz
  1. 16 Minä ladin sinun täht čomašti magaduzsijan
    kirjavil Jegiptan kanghil,
    17 minä čorskin niiden päle mirrad,
    aloed da koricad.