Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

5 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language Arvokaz panend tedoho
  1. Tulnuded tedomehed, arvostajad hüväksiba dissertacijan- se om kirjutadud hüväl korktudel.
2 Veps New written Veps
New-writing language ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
  1. Hol’pido keles

    Vepsän keles pidädas hol’t iče vepsläižed, a venäkel’t kaitas i kehitoittas valdkundan korktudel, kus tärktembikš nimitadihe openduzsistem i kogonalaz valdkundan.
3 Veps New written Veps
New-writing language Muzik ei ole ilotuz, nece om jüged rad
  1. Festivalid da koncertad, miččihe nügüd’ ühtneškandem, oma jo surembal korktudel.
4 Veps New written Veps
New-writing language Om-ik vepsän kelel tulii aig?
  1. Necen sijan vepsän kel’ oli mugoižel korktudel i ezmäi kaiked sid’ oliba parahimad fol’kloran tundijad: Serafima Nikitična Samakova, Marfa Zaharjevna Mikšina, Pelageja Stepanovna Fadejeva, Darja Viktorovna Iševskaja, Marfa Ksenofontovna Jeršova, Maria Aleksejevana Abramova i äi toižid.
5 Veps New written Veps
New-writing language Rahvaz da valdmehed pagižiba teraviš azjoiš
  1. Seminar oli tehtud Barencan ühthižtön aigan da, tarbiž sanuda, miše nece oli ezmäine azjtego mugoižel korktudel.