Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

33 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Vepsläine pätnič”
 1. Pohjoižrahvahad vaiše näguba höšakoin, sikš ku eläba sigä, kus om kova da oma tehnuded kaiken elon jügedoid radoid.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Äi om hüvid da väha om armhid
 1. Voib olda, sil aigal Nüšal tegihe mugoine kova taba, mitte abuti hänele eläda dügedas elos da tehta parahimad azzjad.
3 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus tüništoitab järven
(Iisus tüništoitab järven)
 1. 24Järvel libui ühtnägoi kova torok.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Isogaisa – šamanoiden praznik
 1. Noidusen tradicii om kova saamelaižil.
5 Vepsian Biblical texts (translated) Ižandan varaiduses
 1. 22 Melevuz’ melevale om elon purde,
  vähämeližuz’ om kova openduz vähämeližele.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Jäl’gidentedai
 1. Lumi oli kova, pidi vahvas, i Sen’a ajoi hüviš meliš.
7 Vepsian Biblical texts (translated) Kaks’ sauvojad
(Kaks’ sauvojad)
 1. 25Vihmuškanzi, ližavezi libuškanzi, i kova tullei lujas puhuškanzi pertin päle, no se ei lanktend, sikš ku sen alandusen oli kivi.
 1. 27Vihmuškanzi, ližavezi libuškanzi, i kova tullei lujas puhuškanzi pertin päle, i se lanksi i kogonaze mureni
8 Vepsian Central Eastern Veps
Dialectal texts Kut endo tegüudihe taukhun
(Как раньше устраивали толоку)

 1. Ningitte kova tegese savi-se, potom čapetas.
9 Vepsian Biblical texts (translated) Lapsiden surmituz Viflejemas
(Lapsiden surmituz Viflejemas)
 1. 18Än’ kulub Ramaspäi,

  voik, itk i kova kidastuz.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Lehtišton lähtend
 1. Irdal sumoti, puhui kova tullei, a erimujuižed lehted lankteliba kehkerten maha.