Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

605 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kalarand” vastsi adivoid
 1. Ku panda vähäižen väged da mel’t, ka voi sada babukoid-ki.
 1. Sikš ku praznikan tem täl vodel oli omištadud mecale da sen ižandalemechižele, ka kaik programm oli sidotud necihe.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Ku pätin tehta, tegen lophusai”
 1. Nece om minun elon sändku minä pätin tehta midä-se, ka minei pidab tehta necidä lophusai.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Mitte linduine, mugoine i pajoine.” Vepsläižiden muštatišiden polhe
 1. No, sikš, ku enamb vepsläižid tedab ozoitez-sanad, kirjkeles jagetihe nene kaks’ terminad eriži: ”ozoitez”, konz tarbiž ozaita imuštatiž” (verbaspäi muštta) – ei pit’k sanund, mittušt mušttas i sanutas pidabal aigal.
 1. Eraz eläb, ku puzuhu paneb, a toine eläb, ku märgän mecan poltab.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Sikš ku fil’mas Änižröunan vepsläižed lendaba ekologižid problemoid i holduba, miše läheli heiden posadoid radab lujas äi predprijatijoid, miččed saba malinovii kvarcit- da gabbro-diabazkived, ka, tegim sjomkoid mugažo neniš karjeroiš.
 1. Ku karta mäneb vedhe, voib lujas hüvin siloi kacta.
 1. Sikš ku sinä näritad vedehižen.”
5 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Vepsläine pätnič”
 1. Sanuda tot, mastar’-klassan ühtnikad ližaziba vähäižen solad da saharad sömižehe magun täht, sikš ku , nügüdläižed ristitud, jo harjenim sömha solakast da magedad.
 1. Pohjoižrahvahad vaiše näguba höšakoin, sikš ku eläba sigä, kus om kova da oma tehnuded kaiken elon jügedoid radoid.
 1. Om mugažo ningoine mif, miše karjalan da vepsän keled ei olgoi kehitoittud, sikš ku rauhoiden ristituiden paginoiš voib kulištada mugoižid sanoid kutsamol’ot”, ”kompjuterda toižid.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language 70 vot – nece om ani augotiž. Jatktam radod
 1. Venän kelen kafedran ezitai Nikolai Sobolev ozateldes sanui čomad sanad, miše kazvmused änikoičeba vaiše ku kaičeba ičeze jured.
 1. Kafedr opendab sihe ičeze üläopenikoid, i ku se iče kaičeškandeb ičeze jured, ka kodikeled-ki eläškandeba völ pit’käd igäd.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivoičetai sebranik
 1. Sikš ku om lujas löumai tehta kehkeraižid hoikaižid čomid kürzid.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivoiš saamelaižidenno
 1. I ku abutada da tugeta toine toštelo linneb kebnemban da ozakahamban!
9 Vepsian Biblical texts (translated) Aguran sanad
 1. Korktad sanad, miččed sanui se mez’ Ifiilale, Ifiilale da Ukale:

  30
  2 Todes tozi, minä olen enambal opendamatoi, ku ken-se mehišpäi,
  minai ei ole mehen mel’t,
  3 minä en opendanus melevudele,
  minai ei ole pühid tedoid.
 1. 32 Ku sinä, pidädes ičtaze korktas, tegid meletomuden da tegid pahan,
  ka pane käzi sun päle,
  33 sikš ku kut kandatez pekstes tegese voikš,
  kut iškend tob vert nenaha,
  muga vihan libund tob ridad.
10 Vepsian Biblical texts (translated) Aigan tundmuzznamad
 1. 59Usko minei: sigäpäi sinä ed lähte, edel ku ed maksa kaiken jäl’gmäižehe grošahasai