Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

636 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language ”Kalarand” vastsi adivoid
 1. Ku panda vähäižen väged da mel’t, ka voi sada babukoid-ki.
 1. Sikš ku praznikan tem täl vodel oli omištadud mecale da sen ižandalemechižele, ka kaik programm oli sidotud necihe.
2 Veps New written Veps
New-writing language ”Ku pätin tehta, tegen lophusai”
 1. Nece om minun elon sändku minä pätin tehta midä-se, ka minei pidab tehta necidä lophusai.
3 Veps New written Veps
New-writing language ”Midä minä, karjalaine, sanun teile nügüd’?”
 1. Ku vajehtase situacii, meile ičelemoi tarbiž vajehtadas, löuta oiktad pätust.
 1. Ku tehta suiman ühthevedoid, sid’ voib sanuda, miše pagištihe mugoižiš tärktoiš küzundoiš kut karjalan kelen kaičend da kehitoitand, joukvestišton rad rahvahaližil kelil, ekologine problem da londusen kävutamine, zakonoiden iniciativoiden tegemine.
4 Veps New written Veps
New-writing language ”Mitte linduine, mugoine i pajoine.” Vepsläižiden muštatišiden polhe
 1. No, sikš, ku enamb vepsläižid tedab ozoitez-sanad, kirjkeles jagetihe nene kaks’ terminad eriži: ”ozoitez”, konz tarbiž ozaita imuštatiž” (verbaspäi muštta) – ei pit’k sanund, mittušt mušttas i sanutas pidabal aigal.
 1. Eraz eläb, ku puzuhu paneb, a toine eläb, ku märgän mecan poltab.
5 Veps New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Sikš ku fil’mas Änižröunan vepsläižed lendaba ekologižid problemoid i holduba, miše läheli heiden posadoid radab lujas äi predprijatijoid, miččed saba malinovii kvarcit- da gabbro-diabazkived, ka, tegim sjomkoid mugažo neniš karjeroiš.
 1. Ku karta mäneb vedhe, voib lujas hüvin siloi kacta.
 1. Sikš ku sinä näritad vedehižen.”
6 Veps New written Veps
New-writing language ”Vepsän vezad”-sebran Pikkujoulu
 1. Voden lopus kafedran suomen kelen opendajad paksus pidäba Pikkujoulu-praznikad, s ikš ku Suomes ristitud vasttaba Raštvoid 25.
 1. Ku emägad paštoiba magedoid pirgoid, üks’ niišpäi kaiken aigan oli solanke.
7 Veps New written Veps
New-writing language ”Vepsläine pätnič”
 1. Sanuda tot, mastar’-klassan ühtnikad ližaziba vähäižen solad da saharad sömižehe magun täht, sikš ku , nügüdläižed ristitud, jo harjenim sömha solakast da magedad.
 1. Pohjoižrahvahad vaiše näguba höšakoin, sikš ku eläba sigä, kus om kova da oma tehnuded kaiken elon jügedoid radoid.
 1. Om mugažo ningoine mif, miše karjalan da vepsän keled ei olgoi kehitoittud, sikš ku rauhoiden ristituiden paginoiš voib kulištada mugoižid sanoid kutsamol’ot”, ”kompjuterda toižid.
8 Veps New written Veps
New-writing language 70 vot – nece om ani augotiž. Jatktam radod
 1. Venän kelen kafedran ezitai Nikolai Sobolev ozateldes sanui čomad sanad, miše kazvmused änikoičeba vaiše ku kaičeba ičeze jured.
 1. Kafedr opendab sihe ičeze üläopenikoid, i ku se iče kaičeškandeb ičeze jured, ka kodikeled-ki eläškandeba völ pit’käd igäd.
9 Veps New written Veps
New-writing language Adivoičetai sebranik
 1. Sikš ku om lujas löumai tehta kehkeraižid hoikaižid čomid kürzid.
10 Veps New written Veps
New-writing language Adivoiš saamelaižidenno
 1. I ku abutada da tugeta toine toštelo linneb kebnemban da ozakahamban!