Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

54 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Suomespäi vepsän mal
 1. Meile om melentartušt Suomen da sen irdpolen tradicij ad, istorii da kul’tur.
 1. Meile om melentartušt rahvahan kul’tur, om mel’he čoma londuz.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Aleksei Petersonan jäl’gidme: 50 vodes päliči
 1. Suvivepsläižil om enamb kaičenus endevanh tradicionaline kul’tur, omasaubaližembadverhiš ristituišpäi.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Arvokaz panend tedoho
 1. Venäman da verhiden maiden tedomehile jo amu oli melentartušt vepsän kul’tur da necen endevanhan rahvahan istorii.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Čomatar Komi-valdkundaspäi tegihe vägestajaks
 1. Heile ei ole üks’kerdašt rahvahan kul’tur.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. Norišton kul’tur, ozutesikš muzik, vändod, fil’mad vepsän kelel oma tärktad kelen kul’turižen elon täht.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Elon pu änikoičeb jo 30 vot
 1. No sen päsimvol om jänu mugoiženžopraznik ozutab, miše vepsän kel’, vepsän rahvaz da sen kul’tur oma eläbad.
 1. Penikaine pallišt mülüi äi adivoid: tägä kerazihe ei vaiše vepsläižed, no kaik, kelle om melentartušt vepsän rahvahan kul’tur, ked tedaba vepsläižiden adivoičetusen tradicijan polhe, ked navediba vepsläžid pajoid da tradicionališt magukast sömišt.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Elonpu-praznikal Päžjärv’-külä vastsi surid adivoid
 1. Vepsläižil om kaitud lujas hüvä enzne kul’tur, pidab enamba ozutada sidä toižile.
 1. Elonpu-praznikal Vepsän kul’tursebran pämez’ Zinaida Strogal’ ščikova hüvin homaiči: “Ei ole vaiše Piterin agjan vepsläižid, ei ole vaiše Vologdan man vepsläižid, ei ole vaiše Karjalan man vepsläižid, om ühthine vepsän rahvaz, kudambal om ühthine istorii, kel’ da kul’tur.
 1. Kaita da kehitoitta nece kul’tur pidab koumele regionale ühtes”.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Hänen heng – rahvahaližes pajos
 1. Kul’tur: Vepsän rahvahan hor om tulnu hänen elon sureks i tärktaks palaks.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Hänen runoiš kulub hol’ karjalan rahvahas
 1. Hän tegeb kaiken, miše rahvahan kul’tur i kel’ eläižiba i kehitoitaižihe.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Hüvä lebu lapsiden täht
 1. Lapsiden täht oli tehtud lujas melentartuine kul’tur- da ilotuzprogramm.