Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

444 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language ”Hobedaižed voded”
 1. Ved’ Alevtina Ivanovna oli todesižen Vepsän man tütren, sündui vepsläižehe külähä, Šoutjärvehe, kus endevanhoiš aigoišpäi pagištas vepsäks da tetas rahvahan veroid.
2 Veps New written Veps
New-writing language ”Kalarand” vastsi adivoid
 1. No sid’ homaičin bumagan, kus oli kirjutadud necen marjan polhe da neciš čomas vändos.
3 Veps New written Veps
New-writing language ”Ku pätin tehta, tegen lophusai”
 1. Nece oli puine, kulu škol, kus openzihe kahesa klassad.
 1. opendam vepsän kel’t školas, tegem melentartuižid projektoid, tegem čomid koncertoid da praznikad, kus ristitud voiba johtutada ičeze jurid, panda päle vepsläižid sädoid da pagišta kodikelel.
4 Veps New written Veps
New-writing language ”Kukirikku” tervehtoitab teid!
 1. Minun melen mödhe nece om hüvä, miše vepsläižil mugažo oliži mitte-se sädandaloveh, kus voib todenzoitta eloho ičeze idejoid.
5 Veps New written Veps
New-writing language ”Periodika”-paindišt eziti uzid kirjoid
 1. Prezentacii mäni ühtes Petroskoin sijoišpäi, kus tehtas literaturvastusid.
6 Veps New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Fil’mas V’ačeslav Nikolajevič starinoičeb, miččel aigal da kus om paremb sada kalad.
 1. Miše el’geta problemad kogonaz, tegim sjomkoid mugažo Petroskoi-lidnas Pohjoižen veziproblemoiden institutas da Pohjoižes kalankazvatusen tedoinstitutas, kus Karjalan tedomehed sanuiba meile ičeze mel’pidoid necen probleman polhe.
 1. voim nähta, mitte rand om Änižel sid’, kus om Šoutarv’ i Kakkarv.
 1. Kaik diskad oigetas školihe, päivkodihe, universitetoihe, kus opetas vepsän kel’t, mugažo Karjalan man kul’turorganizacijoihe, kirjištoihe da Venämän suomalaižugrilaižihe kul’tursebroihe.
7 Veps New written Veps
New-writing language ”Vepsän vezad”-sebran Pikkujoulu
 1. Pikkujoulu-vastusel oli kuldaine šaug, kus oli peitud erazvuiččed kalud arboidan täht.
8 Veps New written Veps
New-writing language ”Vepsläine pätnič”
 1. Mastar’-klassan jäl’ghe, jo tradicijan mödhe, mänimelekaz pätnič”, kus lugetihe penikaižid lekcijoid Karjalan igähižiden rahvahiden kul’turas da keles.
 1. Pohjoižrahvahad vaiše näguba höšakoin, sikš ku eläba sigä, kus om kova da oma tehnuded kaiken elon jügedoid radoid.
9 Veps New written Veps
New-writing language 30 vot radam rahvahan hüvüdeks
 1. Projektan lopus Kalag’-posadan etnokul’turižesVärtin-keskuses eskai avaižihe muzikstudii, kus lapsed iče voiba änestada pajoid nügüd’.
10 Veps New written Veps
New-writing language A tedad-ik sinä?
 1. Oliba kebnäd, miččihe vastusen tedab jogahine vepsläine, oliba ned-ki, kus pidi meletada hüvin.
 1. Oliba küzundad-ki, miččed koskiba erazvuiččid tärktoid azjtegoid vepsläižiden elos, üks’ morfologine tegend, kus pidi avaita saupked, da küzundad vastusiden variantoidenke.