Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

402 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kalarand” vastsi adivoid
 1. No sid’ homaičin bumagan, kus oli kirjutadud necen marjan polhe da neciš čomas vändos.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Ku pätin tehta, tegen lophusai”
 1. Nece oli puine, kulu škol, kus openzihe kahesa klassad.
 1. opendam vepsän kel’t školas, tegem melentartuižid projektoid, tegem čomid koncertoid da praznikad, kus ristitud voiba johtutada ičeze jurid, panda päle vepsläižid sädoid da pagišta kodikelel.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kukirikku” tervehtoitab teid!
 1. Minun melen mödhe nece om hüvä, miše vepsläižil mugažo oliži mitte-se sädandaloveh, kus voib todenzoitta eloho ičeze idejoid.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Periodika”-paindišt eziti uzid kirjoid
 1. Prezentacii mäni ühtes Petroskoin sijoišpäi, kus tehtas literaturvastusid.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Fil’mas V’ačeslav Nikolajevič starinoičeb, miččel aigal da kus om paremb sada kalad.
 1. Miše el’geta problemad kogonaz, tegim sjomkoid mugažo Petroskoi-lidnas Pohjoižen veziproblemoiden institutas da Pohjoižes kalankazvatusen tedoinstitutas, kus Karjalan tedomehed sanuiba meile ičeze mel’pidoid necen probleman polhe.
 1. voim nähta, mitte rand om Änižel sid’, kus om Šoutarv’ i Kakkarv.
 1. Kaik diskad oigetas školihe, päivkodihe, universitetoihe, kus opetas vepsän kel’t, mugažo Karjalan man kul’turorganizacijoihe, kirjištoihe da Venämän suomalaižugrilaižihe kul’tursebroihe.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Vepsläine pätnič”
 1. Mastar’-klassan jäl’ghe, jo tradicijan mödhe, mänimelekaz pätnič”, kus lugetihe penikaižid lekcijoid Karjalan igähižiden rahvahiden kul’turas da keles.
 1. Pohjoižrahvahad vaiše näguba höšakoin, sikš ku eläba sigä, kus om kova da oma tehnuded kaiken elon jügedoid radoid.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivod Suomespäi vepsän mal
 1. Vepsän ma om üks’ melentartuižiš oišpäi, kus eläb vähäluguine rahvaz.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Adivoiš saamelaižidenno
 1. Koumandel päiväl ühtnikad jagoihe penihe gruppoihe da gruppoiš ekspertoiden abul tegiba ičeze projektan shemoid (vai kut nügüd’ venän kelel sanutasmentaližid kartoid”), kus tarbiž oli ezitada projektad lühüdašti da ozutada ristituid, kelle projekt linneb tarbhaižen da ked voiba olda sen abunikoin.
 1. Uziden sijoiden keskes oli Inarin saamelaine kul’tur- da administrativine keskuz SAJOS, kus vedetas saamelaižen parlamentan ištundoid.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Agnia Barton runoiden jäl’gidme
 1. Kus om sijad?
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Äi om hüvid da väha om armhid
 1. Sanutaze: ”Kus roditoi, siga i ristituks tegetoi”.