Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

3 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian Southern Veps
Dialectal texts Kus miččed bounuhad i bolad kazvaba
(Где какие грибы и ягоды растут)

  1. Sured kuzed ka kazvaba nagol’ torhele tahole.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Rohked oravaine
  1. Lapsed zavodiba čomitada kuzed.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Varu
  1. Paksud, madalaižed kuzed levitiba oksad i restiba päspäi paikan, taciba hibusihe kuivid kavagid, pahas taboiteliba hijamas, rebitiba sen, i Natoi azoni.
  1. Joksta ei olend kuna, ten saupsiba nored kuzed, konz-se niid ištutiba mecnikad, i nügüd’ ned seižuiba läbipäzumatomal jonol.