Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

15 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. Karjalan- i vepsänkeližed lehtesed pidäba kosketusid lugijoidenke.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Hanti-Mansijsk kerazi aktivistoid projektoiden tegemižen täht
 1. Oli sanutud, miše lehtesed da kulehtesed, miččed paindas Periodikas suomalaižugrilaižil kelil, oma parahimad.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Jatkta radod kodikeliden kaičendan poles
 1. Tatjana Klejerova: ” tegim lehtesed da kulehtesed karjalan da vepsän kelel.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Kaks’kümne viž vot ühtes!
 1. Se om üksjaine mirus paindišt, kus paindas kirjad da lehtesed Karjalan rahvahaližil kelil.
 1. Nügüd’ paindištos radab viž redakcijad: Karjalan Sanomat–, Oma mua–, Kodimalehtesed, Careliada Kipinäkulehtesed.
 1. Periodikas paindud kirjad da lehtesed paksus kävutoittas školiš da universitetas.
 1. Lehtesed da kulehtesed ühtenzoitaba Karjalan kirjutajid da runoilijoid.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Karjalan rahvahan lehtesele – 25 vot!
 1. Muloi lehtesed ühtenzoittihe udes.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Kut mezjaižed tegihe hüvikš radnikoikš
 1. Lehtesed lankteškanziba puišpäi, kaik čomad änikod koliba viluhu i mezjaižil ei olend nügüd’ nimittušt sömäd.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Mäggärv’. Külä, kudambas minä rodimoi
 1. Lehtesed tuhkile oli södud, pud miku pokoinikad seižuiba kärdud pautnal.
8 Vepsian Biblical texts (translated) Mehen Poigan tulend
 1. 28Opekatoiš sišpäi, midä smokvanpule tegese: konz sen oksad heraštuba i kazvaškandeba lehtesed, ka tedat, miše keza om läz.
9 Vepsian Biblical texts (translated) Mehen Poigan tulend
(Mehen Poigan tulend)
 1. 32Opekatoiš sišpäi, midä smokvanpule tegese: konz sen oksad heraštuba i kazvaškandeba lehtesed, ka tedat, miše keza om läz.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Midä vepsläižed tegiba savespäi
 1. Erašti astjas oli čomitez-ki: änikod, lehtesed, erazvuiččed jonoižed.