Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

522 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language ”Kalarand” vastsi adivoid
 1. No sid’ homaičin bumagan, kus oli kirjutadud necen marjan polhe da neciš čomas vändos.
 1. Kut sanui Kalagen školan pämez’ Svetlana Gotič: ”Jo toižen voden meiden škol vaumičeb necen praznikan.
2 Veps New written Veps
New-writing language ”Ku pätin tehta, tegen lophusai”
 1. Sigä seižub meiden kanzan pert’, necen sijan polhe minun südäimes eläba kaiked lämembad johtutesed.
3 Veps New written Veps
New-writing language ”Kukirikku” tervehtoitab teid!
 1. voz’kursan üläopenik):
  Minun melen mödhe, lingvistine teatr om unikaline voimuz kehitoitta necen polen Karjalas.
4 Veps New written Veps
New-writing language ”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!
 1. Kul’ turdesant-projektan rad zavodihe völ necen kezan augotišes.
5 Veps New written Veps
New-writing language ”Periodika”-paindišt eziti uzid kirjoid
 1. Necen programman täht pidi tehta tegendoidki.
6 Veps New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Miše el’geta problemad kogonaz, tegim sjomkoid mugažo Petroskoi-lidnas Pohjoižen veziproblemoiden institutas da Pohjoižes kalankazvatusen tedoinstitutas, kus Karjalan tedomehed sanuiba meile ičeze mel’pidoid necen probleman polhe.
 1. Ned kaičesoiš vaiše necen muzejan fondoiš.
 1. Sjomkad necen fil’man täht tegi kaks’ kuvadajad: Vladimir Slavov da Ivan Trofimov.
7 Veps New written Veps
New-writing language ”Vepsän vezad”-sebran Pikkujoulu
 1. Nece oli ozapirgken söi necen pirgan, ka se ristit linneb ozakahan.
8 Veps New written Veps
New-writing language 30 vot radam rahvahan hüvüdeks
 1. Vepsän kul’tursebran varapämez’ Nina Zaiceva homaiči, mitte jüged rad oli zavottud siloi, 30 vot tagaze, kut vähän ristituid uskoi necen radon tarbhudehe, no kuverz’ äi hüvid satusid nece rad toi vepsän rahvahale nügüd’.
9 Veps New written Veps
New-writing language Abupaginkirj vepsän kelel
 1. Necen kirjan abul voib pagišta teatran, kinon, koncertan polhe; küzuda aigas, säs; pakita söndad da jondad restoranas, kafes, baras, sada tedoid tervhuden da lebun temoišpäi i muga edemba.
 1. Nügüd’ kaikutte tahtnik voib pagišta necen kirjan abul vepsäks erasiden temoiden mödhe.
10 Veps New written Veps
New-writing language Adivod Suomespäi vepsän mal
 1. Ari Ahtianen om necen sebran ohjandai.