Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

103 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language ”Mitte linduine, mugoine i pajoine.” Vepsläižiden muštatišiden polhe
 1. Pahal ristitul i paginad pahad.
2 Veps New written Veps
New-writing language A tedad-ik sinä?
 1. Muga pagištas ristituiš, kudambiden pahad meled oma ühtejiččed.
3 Veps Biblical texts (translated) Aguran sanad
 1. 10 Ala sanu pahad orjas hänen ižandale,
  miše hän ei prokl’aniži sindai da sinä ed jäiži väraks.
 1. 20 Mugoine elo om vedelijal akal:
  söi, pühki sun,
  da sanui: «En minä pahad nimidä tegend
4 Veps Biblical texts (translated) Armastagat ičetoi vihanikoid
(Armastagat ičetoi vihanikoid)

 1. 39No minä sanun teile: algat vastustagoi pahad.
 1. Ei-ik muga tehkoi pahad maksunkeradajad-ki?
5 Veps Biblical texts (translated) Armastagat ičetoi vihanikoid
(Armastagat ičetoi vihanikoid)
 1. Siloi teiden pauk linneb sur’, i linnet Ülembaižen lapsed, sikš ku hän om hüvä nenile-ki, kudambad oma pahad i ei muštkoi hüväd.
6 Veps Northern Veps
Tales Bohat vel'l' i gol'l’ vel'l'
(Богатый и бедный братья)
 1. Tuli vel'l' kodihe, sanub akaleze:
  - Kuule vei, ak, miil pertiš om pahad az'z'ad, lapsed miid riktaze, mii pidab nugune tehta?
7 Veps New written Veps
New-writing language Ekskursii Šoutjärven muzejas (Muzejan 50-voččeks jubilejaks)
 1. Sanutihe, miše nece pu voib tartuda pahad henged.
8 Veps Dialectal texts HENG
(душа)
 1. näge, veraz ristit, a pahad hänen polhe ed sanu, henged ei
9 Veps New written Veps
New-writing language Henges eläba johtutesed...
 1. Noren neiččen Anna Petrovna nägi äjan pahad: voinad da elod jäl’ges voinad.
10 Veps Dialectal texts HUIGED
(стыд, срам)
 1. ala ota huiktaks minun vaihid, en pahad sanund