Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

18 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language Ambund
 1. Baboi käreganzi, kacuhti minun polhe pahas.
2 Veps New written Veps
New-writing language Baban uudimed
 1. A baboi kaiken el’gendab, rad om jo tehtud, uudimed om travitud, midä lapsed laida, nägub, miše varaidaba, ei pahas meles tehtud azj, a vändos.
3 Veps New written Veps
New-writing language Edahopenduz: hüvid i pahoid polid
 1. Hüvid polid om äi, ei tarbiž rigehtida paroile, lähtta kodišpäi aigemba, varastada transportad pahas säs, om enamb joudjad aigad, miše kodikahas as vaumitas paraks da sada tarbhaižid tedoid.
4 Veps Biblical texts (translated) Iisus Pilatanno
(Iisus Pilatanno)
 1. Minä tämbei nägin händast pahas unes i lujas mokičimoi
5 Veps New written Veps
New-writing language Jelena Kozlova. Kundletomad suksed
 1. Annuš ištui vaitti i kacui pahas.
6 Veps New written Veps
New-writing language Jelena Kozlova. Kundletomad suksed
 1. Annuš išttui vaitti i kasui pahas.
7 Veps Biblical texts (translated) Melevuz’ johtutab kaikuččele pahan polhe
 1. 10 Konz melevuz’ tuleb sinun südäimehe
  i tedo tob hüvüt sinun henghe,
  11 ka el’genduz varjoičeškab sindai,
  a mel’ kaičeškab sindai,
  12 miše kaita sindai pahas tespäi,
  da kelhas mehespäi,
  13 heišpäi, ked jätaba oiktad ted,
  miše kävuda pimedoidme tropidme,
  14 ked ihastuba tehtes pahad,
  kenele mel’he oma pahad radod,
  15 kenen matkad oma värad,
  ked segoiba ičeze tropihe.
8 Veps Biblical texts (translated) Nevondad da opendused
 1. 23 Sikš ku käsk om lamp, a openduz om päivänvauged,
  nevondad, miččed opendaba, om te eloho,
  24 miše kaita sindai pahas naižespäi,
  verhan akan libedas kelespäi.
9 Veps Dialectal texts NEVONDAD. Vepsläižed muštatišed
(СОВЕТЫ. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Pahas mehespäi pagene, hüväs pidelte.
10 Veps Biblical texts (translated) Oiktad pidab polestada
 1. 2 himoičeba vägivaldad,
  pahas pagižeba heiden sud.