Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

74 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language "Kalevalan" tegijan päiväks
 1. Sid’ Šoutjärven muzikškolan openikad vändiba stribunikoil da pajatiba epižid pajoid.
2 Veps New written Veps
New-writing language ”Kolematoi rahvazjouk” ühtenzoiti kaiken mirun
 1. lugiba tetabiden runoilijoiden runoid voinan polhe, pajatiba pajoid, ozutiba kargmahtoid.
3 Veps New written Veps
New-writing language 30 vot radam rahvahan hüvüdeks
 1. Lapsed lugiba runoid, pajatiba pajoid vepsän, karjalan da venän kelil.
4 Veps New written Veps
New-writing language Adivod Suomespäi vepsän mal
 1. Lapsed pajatiba pajoid vepsän kelel, starinoičiba runoid, ozutiba vepsläižid besedoid.
5 Veps New written Veps
New-writing language Adivoiš sarnas
 1. Kaik lapsed i vanhembad tarkas pajatiba da kargaižiba, a kuverdan ombliba kost’umoid da tegiba atributoid, kut čomin pagižiba ičemoi kelel!
 1. A lopuks kaik läksiba ičezoi heimkundoiden fotoidenke da pajatiba pajon, kut tari kaita mušt neciš voinas.
6 Veps New written Veps
New-writing language Äivozne rad toi hüvid satusid
 1. starinoičiba äjan, pajatiba pajoid da ozutiba kaiken, midä tedaba da mahtaba.
 1. Toižed pajatiba hänele ilokahid pajoid, lühüdpajoižid, toižedvepsläižid pajoid libo častuškoid venäks.
7 Veps New written Veps
New-writing language Čoma da melentartuine festival’
 1. Festival’: Suomalaiž-ugrilaižen školan openikad lugiba runoid, pajatiba pajoid da ozutiba teatrozutelusid ičeze kodikelel.
 1. pajatiba pajoid, lugiba runoid da eskai kargaižiba.
 1. Toižel päiväl vanhembad lapsed mugažo pajatiba da kargaižiba, no paiči sidä völ ozutiba teatrozutelusid.
8 Veps New written Veps
New-writing language Čoma vepsän ma. Arskaht'
 1. Enamba heiden repertuaras om mugoižid pajoid, miččid pajatiba neniš tahoiš, necil paginal.
9 Veps New written Veps
New-writing language Čoma vepsän ma. Kurb
 1. Mugažo školas oliRusked bolaine-ansambl’, miččes lapsed pajatiba vepsäks da kargaižiba kadrilid.
10 Veps New written Veps
New-writing language Čomatar Komi–valdkundaspäi tegihe vägestajaks
 1. Koume ezmäšt päiväd konkursan ühtnikad tundištihe toine toiženke, tundištoitiba toižiden rahvahiden ezitajid ičeze rahvahiden kul’turanke da kelenke, ozutiba rahvahiden karguid, pajatiba pajoid, da muite hüvin mänetiba aigad.