Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

133 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language "Kalevalan" tegijan päiväks
 1. Rates lekarin Lönnrot zavodi kerata karjalaiž-suomalašt fol’klorad, enččid epižid pajoid da muštatišid.
 1. Elias käveli jaugai vai ajeli venehes, pagiži rahvahanke da kirjuteli enččid pajoid, runoid da muštatišid.
 1. Sid’ Šoutjärven muzikškolan openikad vändiba stribunikoil da pajatiba epižid pajoid.
2 Veps New written Veps
New-writing language ”Hobedaižed voded”
 1. VepsläineRandaine-pajosebr jo enamb 15 vot lahjoičeb kaikile ičeze čomid pajoid.
 1. tahtoiba, miše rahvahal oliži voimuz pajatada pajoid kodikelel, pagišta toine toiženke da löuta üks’hengid neciš tärktas rados.
 1. Necil päiväl ezmäižed Vepsän kul’tursebran aktivistad, sebran pajanikad, läheližed ristitud da adivod mänetiba aigad ühtes, johtutiba ristituid, ked zavodiba Vepsän kul’tursebran radod 30 vot tagaze da kuliba čomid pajoid vepsän, karjalan da venän kelel.
 1. Hän iče kirjuti muzikad da kändi pajoid vepsän kel’he pajosebran täht.
3 Veps New written Veps
New-writing language ”Kalarand” vastsi adivoid
 1. Toižed lapsed oma kezapästusel, toižed, ked oma tänämbei scenal, kaikuččel päiväl opendajidenke openziba sanoid, runoid, pajoid da karguid.
4 Veps New written Veps
New-writing language ”Kolematoi rahvazjouk” ühtenzoiti kaiken mirun
 1. lugiba tetabiden runoilijoiden runoid voinan polhe, pajatiba pajoid, ozutiba kargmahtoid.
 1. Mitingan aigan openikad lugiba runoid, ”Pihläine-hor pajati pajoid voinan polhe.
5 Veps New written Veps
New-writing language ”Randaine”-ansambl’al zavodiše uz’ elo
 1. Ansambl’ ajeleb paksus külidme, tehleb sigä konsertoid, i kaikile kundlijoile sen tuleba mel’he pajoid.
 1. Avtoranpajoiden ližaks ansambl’ pajataškandeb vanhoid, läz kadonuzid jo pajoid, miše kaita arvokast vepsän kul’turad.
6 Veps New written Veps
New-writing language ”Vepsän vezad”-sebran Pikkujoulu
 1. Nenil Pikkujoulu-vastusil openikad enamba tedištaba suomalaižiden kul’turas, mujaba tradicionaližid sömižid, kundleba da pajataba pajoid suomen kelel.
7 Veps New written Veps
New-writing language 30 vot radam rahvahan hüvüdeks
 1. Lapsed lugiba runoid, pajatiba pajoid vepsän, karjalan da venän kelil.
 1. Praznikan aigan Kalagen da Šoutjärven küliden lapsed, ”Muzikaldoine-projektan ühtnikad, vaumičiba adivoile eskai nügüdläižid pajoid vepsän kelel da čoman videoklipan ühtele pajole.
 1. Projektаn aigan šoutjärvelaižed da kalagelaižed lapsed tundištoitihe vepsläižiden pajoveroidenke, openziba nügüdläižid pajoid vepsän kelel, openzihe kargaidamha, pajatamha da eskai tehmaha videoklipad.
 1. Projektan lopus Kalag’-posadan etnokul’turižesVärtin-keskuses eskai avaižihe muzikstudii, kus lapsed iče voiba änestada pajoid nügüd’.
8 Veps New written Veps
New-writing language Adivod Suomespäi vepsän mal
 1. Openikoil oli jo keratud da vaumitud erazvuiččid sarnoid, pajoid, ezitusid, om oppidud äi runoid.
 1. Lapsed pajatiba pajoid vepsän kelel, starinoičiba runoid, ozutiba vepsläižid besedoid.
9 Veps New written Veps
New-writing language Äivozne rad toi hüvid satusid
 1. Hän ühtni projektaha, miše tedištada Evrazian rahvahiden tradicionaližid pajoid, niiden jurid da pirdoid.
 1. starinoičiba äjan, pajatiba pajoid da ozutiba kaiken, midä tedaba da mahtaba.
 1. Toižed pajatiba hänele ilokahid pajoid, lühüdpajoižid, toižedvepsläižid pajoid libo častuškoid venäks.
 1. Jari tahtoi kulištada kaikid pajoid, miččed oma vepsläižil.
10 Veps New written Veps
New-writing language Arvokaz panend tedoho
 1. Siloi zavodin kirjutada lehtikoho erazvuiččid pajoid, lühüdaižid runoid, muštatišid”.
 1. Maria Mulložen urokoil üläopenikad kundliba kirjutadud magnitofonan pl’onkile vepsläižid pajoid, voikuid.