Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

2 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Eloku
  1. No äkkid elokun ezmäižes poles pakuine läip ozutase vihandas koivus.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Läm’ vastuz muzejas
  1. Ozutesikš, tedištim, mi znamoičeb pakuine muju vepsläižes flagas.