Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

41 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian Dialectal texts BOHATUZ. GOL’L’UZ’. Vepsläižed muštatišed
(БОГАТСТВО. БЕДНОСТЬ. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Ei sa den’goid sandal sada, pidab pidändal pidäda.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Čičiliuškutätüteatrale – 10 vot!
 1. Se ozutab kaikile hüvän ozutesenkut tarbiž pidäda hol’t ičeze kel’es da kul’turas.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Elonpu-praznikal Päžjärv’-külä vastsi surid adivoid
 1. Karjalan valdkund ozuti, miše se om vaumiž tulda abuhu, se om vaumiž pidäda paginad, jagadas radmahtištol.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Goiša-hatar
 1. Sur’ oli ak, käziš Goišale oli midä pidäda i öl jokseta-ki ka oli kedame!
 1. A sid’ Ogroi libestui, laihaine uk ei voind händast pidäda, i Ogroi langez’, kibedas iški pän.
5 Vepsian Dialectal texts HAMBAZ
(зуб)
 1. pidäda hambhad (hambhid)
6 Vepsian Dialectal texts HIBJ
(тело)
 1. pidäda hibj
7 Vepsian Dialectal texts HIL’
(уголь)
 1. pidäda hil’t šižläs
8 Vepsian Dialectal texts HOL’
(забота)
 1. pidäda hol’t
9 Vepsian Dialectal texts JAUG
(нога)
 1. pidäda jaugoiš
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Jumal andoi minei ozan
 1. Konz hän tedišti, miše minuspäi, voib olda, tuleb vepsän kelen tedomez’, ka hän siloi minei sanui, miše hänel vähän kibištaškanzi südänt, sikš ku hän mušti, kut om lopnus ezmäine kirjkelen aigkeskust, konz polttihe kirjoid, konz oli kel’tud ani pidäda kodiš kirj.