Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

29 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian Dialectal texts BOHATUZ. GOL’L’UZ’. Vepsläižed muštatišed
(БОГАТСТВО. БЕДНОСТЬ. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Ei sa den’goid sandal sada, pidab pidändal pidäda.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Čičiliuškutätüteatrale – 10 vot!
 1. Se ozutab kaikile hüvän ozutesenkut tarbiž pidäda hol’t ičeze kel’es da kul’turas.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Elonpu-praznikal Päžjärv’-külä vastsi surid adivoid
 1. Karjalan valdkund ozuti, miše se om vaumiž tulda abuhu, se om vaumiž pidäda paginad, jagadas radmahtištol.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Goiša-hatar
 1. Sur’ oli ak, käziš Goišale oli midä pidäda i öl jokseta-ki ka oli kedame!
 1. A sid’ Ogroi libestui, laihaine uk ei voind händast pidäda, i Ogroi langez’, kibedas iški pän.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Jumal andoi minei ozan
 1. Konz hän tedišti, miše minuspäi, voib olda, tuleb vepsän kelen tedomez’, ka hän siloi minei sanui, miše hänel vähän kibištaškanzi südänt, sikš ku hän mušti, kut om lopnus ezmäine kirjkelen aigkeskust, konz polttihe kirjoid, konz oli kel’tud ani pidäda kodiš kirj.
6 Vepsian Biblical texts (translated) Jumalatomid kükstas
 1. 17 Ken navedib pidäda ilod, se gollištub,
  a ken navedib vinad da hüväd sömäd, se ei bohattu.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Kargaidajad lindudHronika-kirjutez
 1. Vaiše nece naine kaikile nevoimiččid erazvuiččid kazvandoid voib pidäda, ei vaiše kartohkoid i lukuid kazvatada.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Konz kodikeles hengen kibištab…
 1. A norile kirjutajile, kudambad kirjutaba rahvahaližel kelel, tarbiž pidäda vastust kelenladus”.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Koume sebrad – üks’ vägi
 1. Jelizaveta Haritonova, Rahvahaližen politikan pämez’, starinoiči: « pätim pidäda Suomalaižugrilaižiden rahvahiden miše vepsläižed mugažo tuliba tämbei konferencijale.
10 Vepsian Central Western Veps
Dialectal texts Kut minä kalatan
(Как я ловлю рыбу)

 1. Jes’li voib pidäda eläbän sär’gižen kuukuižes, ottas čomas sured ahned.
 1. Sügüzou voib pidäda prodol’nikan sent’abrihesai, kuni ii kül’mä järv.

 1. Kevädou hiid’ tarbiž pidäda madaloil’ venoil’ randoil’, kudamil’ tahoil’ kezou kazvab šuug libo must rogo.

 1. Ongen sima kevädou tariž pidäda ongiragan pitte.
 1. Šot onges pidäda tarbiž kogonaine i eläb, vaiše södihe agjaižen libo koli, tarbiž panda uz’.
 1. Ongitades voib pidäda kuukun.