Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

10 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Änižröunan vepsläižed küläd tämbei i eglai
 1. Kut pidaiži eläda, miše kaita ičeze vanhoid vepsläižid külid?
2 Vepsian New written Veps
New-writing language ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz
 1. Vastusid andajil mugažo küzutihe, kus pidaiži kävutada vepsän kel’t kundaližes elos.
 1. Kaikid suremb grupp vastusid andajišpäi oli mel’pido, miše vepsän kel’t pidaiži kävutada openduses (90,1%) i televidenjas (TV:s) (88,9%).
 1. Mugažo elon oblastid, kus vepsän kel’t pidaiži kävutada, oma: internet (52,2%) i bol’nicad (45,1%).
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Hätken eläškab Karjala uniš...
 1. Oruellan ”1984”-kirjas, siloi, voib olda, oliži vaiše üks’ meletuz kaikile: meile pidaiži meletada ühtel maneral, oliži kaikil üks’ kacund miruhu
4 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus endustab, miše openikad hül’gäidaba händast
 1. 31No Petr völ lujemba saneli: «Hot’ minei pidaiži kolda sinunke, minä nikonz en sanu, miše en tunde sindai
5 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus endustab, miše openikad jätaba händast
 1. 35Petr sanui: «Hot’ minei pidaiži kolda-ki sinunke, minä nikonz en sanu muga
6 Vepsian Biblical texts (translated) Iisus i sadanpämez’
(Iisus i sadanpämez’)
 1. 12No nenid, kudambile sündundan kal’t pidaiži päzuda sinna, taciškatas pimedaha.
7 Vepsian Dialectal texts MEZ’. RISTIT. Vepsläižed muštatišed
(ЧЕЛОВЕК. Вепсские пословицы и поговорки)
 1. Pidaiži sil’mile olda edes i tagan.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Sän endustusen jügedusid
 1. Ku ei oliži meteoslužboid, ka Karjalan eläjile pidaiži endustada säd ičeze tedoiden da tarkištelendoiden pohjal, kut se tehtihe völ XX-voz’sadan augotišes.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Segoinuded lindud. 1 PALA. 1-3. lugu
 1. lugu
  Oliži hengiš minun Fedot-dedoibaboin mužik, ka minei ei tuliži magata baboinke kut nügüd’, a pidaiži magata toižes pert’poles.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Vepsläine rahvahaline volost’: tegemižen da sauptamižen istorii
 1. 269 mest ei tedand, midä pidaiži vastata (15,4 %) da 20 mest tariči toižid pätandoid (1,2 %).