Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

10 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Ku pätin tehta, tegen lophusai”
 1. Se abutab kaita rahvast da noustatada ristituiš rahvahališt ičetundmust.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Eläm ühtes čomas mirus
 1. voiba tundištadas toižiden rahvahiden kul’turanke kactes melentartuižid fil’moid, koncertoid, karguid, mändes erazvuiččihe tarbhaižihe eskai politižihe mastar’-klassoihe, voib tulda miččen-se rahvahan tradicionaližehe kodihe da mujada sen rahvahališt sömišt.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Heimpäiväd Estinmal
 1. Necen projektan pätegendan om ühtenzoitta suomalaiž-ugrilaižid rahvahid, vahvištoitta heiden kosketusid da libutada ristituil rahvahališt ičetundmust.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Karjalan uded vezad
 1. Kaikutte voi löuta midäse melentartušt ičeze täht: kundelta muzikad, kargaita, ühtneda erazvuiččihe mastar’-klassoihe, mujada rahvahališt sömäd, panda päle rahvahaližid sädoid, väta rahvahan vändoihe, kundelta tedomehiden lekcijoid lidnan istorijas.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Konz kodikeles hengen kibištab…
 1. Programm abutab kehitoitta Venäman rahvahališt literaturad, popul’arizoida sidä.
 1. Venämal paiči venän kel’t om läz 100 rahvahališt kel’t, niišpäi 59 oma kirjkeled, niil paindas literaturad da lehtesid.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Läm’ vastuz Šoutjärven muzejas
 1. Muzejas radaba nügüd’aigaližed tehnologijad: om pandud tedomašinad, miččiden abul voib sada tedoid vepsän rahvahan kul’turan polhe, kundelta rahvahališt muzikad.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Meiden elo fotoiš
 1. Konkursan ühtnikoile tarbiž oli tehta fotoda videosjomkoid, miččil oliži ozutadud karjalan rahvahališt kalatust, mectust, sömišt, a mugažo kodiživatoid da pöudradoid.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Sündundpäivänke, Lönnrotan škol!
 1. Tämbei radab enamb 70 rahvahališt kul’tursebrad.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Tärktoiš azjoiš pagištes
 1. Sammitan aigan Moskvas oli jo kaks’ tärktad azjtegod Pohjoižen kal’huded-ozuteluz-möndsija, kus jogahižen voden Pohjoižen, Sibirin da Edahaižen päivnouzman igähižed vähäluguižed rahvahad ozuteleba ičeze kul’turad, tradicionališt elomištod, rahvahališt sömišt da radonmahtod, pertiden südäimištod da äi tošt.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Uz’ Periodikan pämez’ om jo tartnu radho
 1. Rates Periodika-paindištos Natalia čomin ozuti ičtaze, kut hüvä karjalan kelen da kul’turan tundii, kaiken kehitoittes ičeze mahtoid hän sai hüvän sädaisebran johtajan mahtišton, kaiči da kehitoiti Karjalan rahvahališt joukvestištod, sai lugijoiden da ühthižradnikoiden avtoritetan.