Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

14 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Čoma da melentartuine festival’
  1. Lapsil oliba lujas čomad rahvahaližed sädod.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Hüviš meliš oldes
  1. Nene rahvahaližed kollektivad etnoforuman jäl’ge tuliba Kindasovan przanikale-ki da ihastoitiba ristituid ičeze ezitusil.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Kädekahad vepsläižed mastarid
  1. päiväl Babajevo-lidnas kodirandan muzejas avaitihe ozuteluz, kudamban nimi om Rahvahaližed tehmused.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Kaks’kümne viž vot ühtes!
  1. Niid tugedaba Karjalan Valdkundmehišt, Zakonoiden tegendan kund, Karjalan rahvahaližen politikan ministerstv, Karjalan Opendusen ministerstv da rahvahaližed kundaližed sebrad.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Kalarandal kala vändab
  1. Sen täht kollektivoile oli ombeltud rahvahaližed sädod.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Kelen, literaturan da istorijan institutale täudui 85 vot
  1. Nece oli tärged rahvahan identitetan täht ved’ siloi oli tehtud rahvahaližed valdkundad.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Konz kodikeles hengen kibištab…
  1. Äjad rahvahaližed kirjkeled oma nored, äjad rahvahad oma vähäluguižed.
8 Vepsian New-writing language Koume sebrad – üks’ vägi
  1. Zavottihe tehta rahvahaližed praznikad, kelen konkursad, sünduiba pajosebrad.
9 Vepsian New-writing language Möst valitihe parahimad
  1. Sigä tervehtoittihe olimpiadan ühtnikoid, heiden täht eziniba rahvahaližed karg- da pajokollektivad.
10 Vepsian New-writing language Nägištada äirahvahališt Karjalad
  1. Tägä om ozutadud rahvahaližed praznikad da radpäiväd, rahvahan endevanh da nügüdaigaine elo.