Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

17 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Čoma da melentartuine festival’
  1. Lapsil oliba lujas čomad rahvahaližed sädod.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Čomad ozutelused vepsäks
  1. Rahvahaline sarn”–nominacijas oli ezitadud vepsläižed da karjalaižed rahvahaližed sarnad, ”Kanzan tradicijad”–nominacii oli omištadud tradicijoile, miččed tuleba sugupol’vespäi toižhe, ”Vepsläine kaleidoskop”–nominacijaha mülüiba nügüd’aigaližed da ilokahad ozutelused.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Heimpäiväd Estinmal
  1. Obinicas om ičeze atelje, kus ombeltas rahvahaližed södod.
4 Vepsian New written Veps
New-writing language Hüviš meliš oldes
  1. Nene rahvahaližed kollektivad etnoforuman jäl’ge tuliba Kindasovan przanikale-ki da ihastoitiba ristituid ičeze ezitusil.
5 Vepsian New written Veps
New-writing language Kädekahad vepsläižed mastarid
  1. päiväl Babajevo-lidnas kodirandan muzejas avaitihe ozuteluz, kudamban nimi om Rahvahaližed tehmused.
6 Vepsian New written Veps
New-writing language Kaks’kümne viž vot ühtes!
  1. Niid tugedaba Karjalan Valdkundmehišt, Zakonoiden tegendan kund, Karjalan rahvahaližen politikan ministerstv, Karjalan Opendusen ministerstv da rahvahaližed kundaližed sebrad.
7 Vepsian New written Veps
New-writing language Kalarandal kala vändab
  1. Sen täht kollektivoile oli ombeltud rahvahaližed sädod.
8 Vepsian New written Veps
New-writing language Kelen, literaturan da istorijan institutale täudui 85 vot
  1. Nece oli tärged rahvahan identitetan täht ved’ siloi oli tehtud rahvahaližed valdkundad.
9 Vepsian New written Veps
New-writing language Konz kodikeles hengen kibištab…
  1. Äjad rahvahaližed kirjkeled oma nored, äjad rahvahad oma vähäluguižed.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Koume sebrad – üks’ vägi
  1. Zavottihe tehta rahvahaližed praznikad, kelen konkursad, sünduiba pajosebrad.