Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

3 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language Erz'a-rahvahan čoma kirjutai
  1. Hän äjan ühtni erazvuiččihe konferencijoihe, miččed koskiba literaturad, kändmišt kodikelespäi, ajelihe rahvahaližile praznikoile, ühtni suomalaiž-augrilaižihe kongressoihe.
2 Vepsian New written Veps
New-writing language Joukvestišton forum Karjalas
  1. Pidab sanuda, miše Margarita jo äi vozid kosketase lehtmehidenke, kudambad kirjutaba rahvahaližile temoile.
3 Vepsian New written Veps
New-writing language Parahimiden keskes
  1. Paiči necidä kaiked, lapsed kävuba da ajaba Karjalan muzejoihe, rahvahaližile praznikoile, kirjutaba tedotöid.