Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

208 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Veps New written Veps
New-writing language ”Kalarand” vastsi adivoid
 1. Ku panda vähäižen väged da mel’t, ka voi sada babukoid-ki.
 1. Kalarandalvoi kulištada vepsän kel’t, voi tundištadas vepsläižen kul’turanke, sada tedoid vepsän rahvahan tradicijoiš da veroiš.
2 Veps New written Veps
New-writing language ”Midä minä, karjalaine, sanun teile nügüd’?”
 1. Suimal ei varainugoi leta rohktoid-ki iniciativoid: jatkata sada küzundan pätust siš, miše karjalan kel’ tegižihe toižeks valdkundaližeks keleks, kehitoitta valdkundališt programmad, miše popul’arizoida karjalan kel’t da kaita karjalan kul’turad, ližata paukad radnikoile, kudambad kävutaba karjalan kel’t ičeze rados, vaumištadas hüvin rahvahiden kirjutamižeks.
 1. Nece oli lujas tärged pagin kaikiden suiman ühtnikoiden täht, miše tehta küzundoid da sada vastusid.
3 Veps New written Veps
New-writing language ”Sel’ktas vedes kala kokib”
 1. Fil’mas V’ačeslav Nikolajevič starinoičeb, miččel aigal da kus om paremb sada kalad.
4 Veps New written Veps
New-writing language Abupaginkirj vepsän kelel
 1. Necen kirjan abul voib pagišta teatran, kinon, koncertan polhe; küzuda aigas, säs; pakita söndad da jondad restoranas, kafes, baras, sada tedoid tervhuden da lebun temoišpäi i muga edemba.
5 Veps New written Veps
New-writing language Aigad tusttuda ei ole
 1. Tahtoin sanuda sur’ spasib online-konferencijoiden tegijoile mugoižiš čomiš programmoiš, miččed lujas meile abutaba ei tusttuda karantinan aigan, a sada hüvid melid da pagišta toine toiženke armhal kodikelel.
6 Veps New written Veps
New-writing language Äivozne rad toi hüvid satusid
 1. Miše sada enamba tedoid vepsläižiden pajoiden sündumižes Jari Eerola pit’kän aigan radoi arhivoiš, eci sigä-ki materialad.
7 Veps New written Veps
New-writing language Äjak ilod lumi tob kaikuččele!
 1. Hoštai pehmed lumi päiväižen sädegiš, pakaine, verez il’mkaik nece abutab sada ihastust lebus Karjalas tal’vel.
8 Veps New written Veps
New-writing language Ambund
 1. Vaiše ehtin sen sada sigäpäi, kut baboi irdalpäi rigehtib.
 1. Maksun ičeiž uradindas ehtid völ sada, igä pit’k om.
9 Veps Biblical texts (translated) Angel endustab Joan Valatajan sündundan
(Angel endustab Joan Valatajan sündundan)

 1. 7No lapsid heil ei olend, sikš ku Elisaveta ei voind-ki sada last, i molembad oliba jo vanhad.
10 Veps New written Veps
New-writing language Änižröunan vepsläižed küläd tämbei i eglai
 1. Sada vot tagaze Üläžagdjas radoi vezimel’nic, vodel 1945 oli letud leibänpaštam, vodel 1946 – elektrovägišt, vodel 1958 oli letud živattanaz, kus kazvatadihe kodijänišid.
 1. Ezmäine külä, kut tuled Šoutjärvespäi, om Ropei: sid’ 300 vot tagaze zavottihe sada mustad kived.