Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

25 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Vepsian New written Veps
New-writing language ”Kalarand” vastsi adivoid
 1. Sur’ döl ajoi kaikid pil’vid edembahko, sikš taivaz oli sel’ged, a päiv oli lujas läm’.
2 Vepsian Biblical texts (translated) Iisusal pakitas znamad
(Iisusal pakitas znamad)
 1. 2No Iisus sanui heile: «Ehtal sanut: «Tuleb čoma , sikš ku taivaz ruskneb
 1. 3i homendesel: «Tämbei tuleb hond , sikš ku taivaz om mustrusked i jügedoiš pil’viš
3 Vepsian Biblical texts (translated) Iisusan ezmäižed openikad
 1. 51I hän virki: «Todest tozi sanun teile: neciš aigaspäi nägištat, miše taivaz om avoin, i nägištat, kut Jumalan angelad käveleškandeba ülähän i alahan sigä, kus Mehen Poig om
4 Vepsian Biblical texts (translated) Iisusan valatuz
 1. Konz hän loiči, taivaz avaižihe, 22i Pühä Heng laskihe hänen päle hibjaližes formas, kut kühkjaine.
5 Vepsian Biblical texts (translated) Iisusan valatuz
 1. 10Konz Iisus libui vedespäi, Joan nägišti, kut rebitihe taivaz i Heng päzui Iisusan päle kut kühkjaine.
6 Vepsian Biblical texts (translated) Jerusalim pandas mantazale
 1. 33Taivaz i ma kadoba, no minun sanad ei kadogoi
7 Vepsian Biblical texts (translated) Käskišt i Jumalan valdkund
 1. 17No teramba kadoba ma i taivaz, mi mitte-ni čokim käskištospäi.
8 Vepsian Biblical texts (translated) Käskišton polhe
(Käskišton polhe)
 1. 18Todeks sanun teile: kuni oma taivaz i ma, käskištospäi ei kado ni üks’ kirjam, ni üks’ čokim edel, ku kaik muga linneb.
9 Vepsian Biblical texts (translated) Kodilidn ei el’genda Iisusad
 1. 25Uskkat minei: Izrail’as oli äi leskiakoid Iljan aigan, siloi ku taivaz ei andand vet koumes polenke vodes, i kaikehe maha tuli sur’ näl’g.
10 Vepsian New written Veps
New-writing language Lapseline Varvoi
 1. Oli keväz’, konz Gagarin lendi avarudehe, i Varvoin sil’mäd sil päiväl oliba völ sinižembad, miku taivaz läikičihe niiš.